[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Ý tưởng nghỉ hưu sớm sau 5 năm khởi nghiệp

Tỉ phú Waren Buffett nói: " Nếu không tìm được cách kiếm tiền trong khi ngủ thì bạn sẽ phải làm việc tới già"


Liệu có cách thức nào đó để có thể được nghỉ hưu sớm không?


Chào các bạn. Mình có một lý tưởng là làm sao để mỗi người chúng ta đều có thể tạo dựng được một dòng thu nhập để sau 5 năm làm việc là chúng ta có thể được nghỉ hưu. Để khi đó chúng ta không phải đi làm việc vì tiền nữa mà lúc đó có thể dành thời gian vào những thứ chúng ta yêu thích. Ví dụ như mình muốn sau khi nghỉ hưu mình theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học thiên văn...


Bạn có chung lý tưởng đó k, Nghỉ hưu sau 5 năm làm việc?


Nếu có hãy hồi âm cho mình chúng ta cùng bàn thảo giải pháp. Email của tôi 

khatvongkhoinghiep.vn@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1Bkl4MXqSdXKjAtsmIFDUx4Tp7gJdmSg3p95kjYmhECY/edit


 
khatvongkhoinghiep.vn@gmail.com,

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts