[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Ý TƯỞNG GIÚP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, STARTUP

Tôi có 1 ý tưởng, nhưng mấy năm nay tôi có nói chyện với các chuyên gia, nhà đầu tư. Nhưng tư tưởng và tầm nhìn khác nhau khiến tôi khá là chán nản.

Tôi muốn tìm startup, doanh nghiệp đang có mong muốn tìm người (cộng sự) giúp xây dựng chiến lược, xây dựng hệ thống quy tắt chuẩn mực phục vụ khách hàng ( văn hóa cty). Tôi sẽ không lấy tiền của bạn nếu không giúp được startup, doanh nghiệp của bạn phát triển. Nhưng cuộc sống này không có gì toàn vẹn cả, bản thân tôi cũng thế. Đó là tôi gặp vấn đề sức khỏe về mặt đi lại, bạn phải chấp nhận vấn đề này ở tôi.

Nếu bạn là người lãnh đạo biết LẮNG NGHE và đầy THAM VỌNG hãy liên lạc với tôi. Nếu không thì đừng lãng phí thời gian của 2 chúng ta nhé. Địa chỉ mail: tandattienthuy@gmail.com


 
tandattienthuy@gmail.com,

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts