[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] ý tưởng chữa bách bệnh bằng y học tái sinh

Mình có 1 cơ may đoực 1 người bạn làm bên lĩnh vực y tế Nhật bản đã hương dẫn mình học hỏi và thực hành Y học tái sinh để chữa bệnh và trẻ hóa tế bào. Mình đã ứng dụng 3 năm qua tại Việt Nam trên rất nhiều người bệnh và cả người chưa bệnh đạt được kết quả như mong đợi. nay mình muốn phát triển ra toàn quốc và lớn hơn để chữa bệnh và làm đẹp, Nhưng hiện tai kinh phí eo hẹp và chưa có nhân lực hỗ trợ, nay mình đăng ý tưởng phát triển y học tái sinh này mong có cơ duyên hợp tác với những ý tưởng lớn để giúp đời và làm giàu nhưng ai cũng hài lòng từ kết quả thực tế. vì hiện nay bệnh viện và 1 số phương pháp khác không chữa được bệnh mà tiền vẫn ra đi, khiến bệnh nhân lâm vào tình cảnh tiền mất mạng không còn.

Vui long liên hệ tôi: 0935141438 Mr Lâm


 

0935141438,

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts