[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Xây dựng cầu nối giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất và các tác phẩm sáng tác trong công chúng.

Xây dựng cầu nối giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất và các tác phẩm sáng tác trong công chúng. Để các tác phẩm chưa được biết đến sẽ đến với công chúng, đến với nghệ sĩ biểu diễn hoặc đến với các nhà sản xuất.
Tôi đã xây dựng một bản kế hoạch chi tiết về Phương thức hoạt động, chác thức hoạt động, khái toán chi phí đầu tư và hoạt động để đưa ý tưởng vào thực tiễn.
Những ai quan tâm xin liên hệ tác giả ý tưởng:


Nguyễn Khắc Điệp: 0948660668
- Xin mời đầu tư hoặc hợp tác để xây dựng. Hoặc
- Bán toàn bộ ý tưởng: 50 triệu đồng (Bao gồm bản chi tiết kế hoạch thực hiện ý tưởng, phương thức xây dựng và hoạt động và khái toán chi phí đầu tư, hoạt động)

SƠ LƯỢC VỀ Ý TƯỞNG

&ldquoCầu nối giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất và các tác phẩm sáng tác trong công chúng&rdquo

Tác giả: Nguyễn Khắc Điệp

Facebook >>

 

1. Cập nhật thông tin dự án tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://dvms.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts