[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] TÌM NGƯỜI HỢP TÁC VỀ ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG

Hiện tại mình đang có ý tưởng đẩy mạnh về các đặc sản ở các vùng miền, trong đó chúng ta sẽ chọn ra một số sản phẩm đặc trưng của mình và hợp tác với các những người bán khác dưới hình thức ký gửi. Việc đẩy mạnh đặc sản quê hương sẽ giúp nhiều khách hàng lựa chọn dễ dàng hơn khi muốn mua các sản phẩm ở nhiều vùng miền khác nhau, hay là một chợ quê đậm chất quê hương. Mình đã nghiên cứu dự án này đã lâu, cũng như đã có 1 số thành công nhất định khi trong quá trình thực hiện; vì thế mình mong muốn hợp tác với các bạn có cùng ý tưởng để đẩy mạnh dự án Chợ quê này.

Mọi thông tin liên hệ chi tiết, các bạn hãy liên hệ với mình nhé: 01213.765.571 để có thể trao đổi rõ ràng hơn về ý tưởng và cách thực hiện.


 

01213765571,

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts