[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Công Thức Năng Lượng Tự Đốt Không Nguội Tắt ( Mặt Trời Trái Đất)

Chúng Ta Cần Năng Lượng Thay Thế Nguyên Liệu Hoá Thạch Từ Lòng Đất.Chiến Tranh Năng Lượng Sẽ Diễn Ra Khi Nhiều Nước Cạn Tài Nguyên.

Các Cường Quốc Đang Dự Trữ Nguyên Liệu Tự Nhiên Cho Nước Mình.
Giá Dầu Mỏ Không Còn Là Vấn Đề Khi Tiền Không Đổi Được Chất Đốt , Nguyên Liệu Vận Hành Máy Móc.
Thống Kê Lượng Xe Được Sản Xuất :
53,956,699 Cars produced this year
Sources and info:
Car Production Statistics - International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
Global Auto Report - ScotiaBank
Light Vehicle Production Forecasts - IHS
Năng Lượng Mới : Công Thức Tự Nhiên Phục Vụ Con Người [ Chất Tự Đốt Cháy :Cháy Quanh Nó Và Tự Duy Chì Năng Lượng Trong Môi Trường Trái Đất]
Bình Thường Trong Tự Nhiên Chỉ Có Mặt Trời Là Tự Đốt Cháy Chính Nó Trong Môi Trường Chân Không.
Con Người Tạo Ra Chất Đốt Nhưng Phải Nạp Thường Xuyên Nguồn Năng Lượng Để Duy Trì Vật Thể : Đèn (Điện-Dầu..),Động Cơ Máy Móc....
Tất Cả Những Gì Cuộc Sống Đang Tồn Tại Và Sử Dụng Là Nguyên Liệu Hoá Thạch Sẽ Sớm Hết.
Nguyên Liệu Năng Lượng Mới Này Sẽ Thay Đổi Toàn Thế Giới Hiện Đại [ Nguyên Liệu Tự Đốt Cháy Không Bao Giờ Nguội Hay Ngừng Toả Năng Lượng Quanh Nó ] Trong Môi Trường Trọng Lực Như Trái Đất.
Nghành Máy Móc Sẽ Thay Đổi,Động Cơ Đốt Trong Sẽ Thay Đổi,Điện Khí Hoá Sẽ Thay Đổi,Con Người Sẽ Giảm Phụ Thuộc Tự Nhiên Và Không Còn Sợ Hãi Trước Chiến Tranh Vì Thiếu Tài Nguyên Nữa.
Đề Tài Nghiên Cứu 89392547278. Viện Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Gia.
Chủ Đề Tài Công Trình AsbuSang {Email :TrangandSang@gmail.com}
Đề Tài Thành Công Trong Phòng Thí Nghiệm.


 
TrangandSang@gmail.com,

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts