[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Công nghệ xe Hydrid giá rẻ tiết kiệm 50% nhiên liệu

Công ty chúng tôi đang nghiên cu phát trin sn phm mi tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ bằng công nghệ Hydrid. Biến xe thường thành xe lai xăng điện với hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu đến 40-50% trong điều kiện tối ưu

Giới thiệu. 

Hydrid là mt công ngh ca tương lai , xe ng dng công ngh này kết hp hai ngun năng lưng là xăng và đin đ tiết kim nhiên liu cho đng cơ. Mt chiếc xe Hydrid ti th trưng nưc ngoài giá cao gp 2 đến gp 3 ln mt chiếc xe thông thưng. Tuy nhiên nhiên công ngh ca chúng tôi nghiên cu có giá thành r hơn rt nhiu ln. Ch vi vài trăm USD. Xe ca quý v s đưc nâng cp lên công ngh Hydrid cao cp vi đy đ các tính năng ưu vit.  Tăng công sut và gim chi phí nhiên liu.

Ưu đim

Nguyên liu chính s dng là điện và nưc vi giá thành rt r

H thng ca chúng tôi còn có th kết hp vi năng lưng mt tri Solar Power đ tái to năng lưng tăng hiu qu vn hành h thng. H thng 3 công ngh kết hp li s giúp xe bn tiết kim nhiên liu ti ưu nht

Bên cnh đó h thng còn có module to khí Oxy nguyên cht cung cp thêm cho khoan hành khách. H thng cung cp Oxy s đm bo s thoi mái cao nht cho nhng hành trình dài, gim mt mi, tăng cưng tnh táo cho tài xế.

Ngoài ra, h thng còn có ưu đim giúp xe cân bng trng tâm n đnh hơn khi xe chy tc đ cao, xe chy đm hơn khi trên cao tc,

 

Hiu qu

Hrdrogen vi ưu đim kh năng hiu qu gp 3 ln xăng

Sn phm sau khi đt cháy ch là H2O và không có khí CO2
Hi
u qu gim 50% khí thi đc hi cho đng cơ

Công sut đng cơ tăng t 5-10%

Tiết kim nhiên liu t 30-50%

 

Đu tư

Chúng tôi đã đu tư hàng trăm nghìn USD cho nghiên cu và phát trin công ngh sut thi gian qua và đã sp đến giai đon hoàn thin. Tuy nhiên sc chúng tôi cũng có hn. Chúng tôi cn tìm đi tác góp vn hoàn thin công nghệ và sn xut cho thị trường.

Tim năng th trưng VN vi hàng triu phương tin xe cơ gii

Hng trăm nghìn tàu đánh cá là th trưng vô cùng rng ln

Giá tr kinh tế và thương mi mang li lên đến hàng nghìn t đng

Doanh thu tim năng ca sn phm lên đến hàng trăm t đng / năm

Liên h  01228782889 / 01268659188 / 0919001860. Email hybridcorpvina@gmail.com

Trung tâm nghiên cu công ngh cao Hydrid Solar Pro

Inbox >>
 

1. Cập nhật thông tin dự án tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://dvms.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts