[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Chiến lược kinh doanh bất động sản nhà phố

Tôi tên Nguyễn Hoàng Chiến . Sinh năm 1987. Tôi là người gốc Sài Gòn. Từng làm qua rất nhiều lĩnh vực liên quan đến thị trường. Đã có 5 năm kinh nghiệm về bất động sản. Trong thời gian 5 năm trong ngành đã tích lũy tìm hiểu nghiên cứu tìm ra được giải pháp quản lý, tìm kiếm thông tin chủ nhà, cơ cấu phân chia hoa hồng đảm bảo cán cân giữa đơn vị chủ quản và người lao động nhằm giữ chân người lao động. 

Với ý tưởng mới. Ta có thể dễ dàng kiểm soát khách hàng , sản phẩm nhà phố. Cũng như những người kinh doanh bất động sản thường biết việc gian lận trong giao dịch là chuyện rất hay xảy ra. Ý tưởng này với mục đích khai thác triệt để khu vực, khai thác triệt để khách hàng. Sâu xa hơn nó còn là mục đích kiểm soát giá trị khu vực. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0868686900 gặp Chiến. 

Hoặc email hoangchien.bdshcm@gmail.com


 
hoangchien.bdshcm@gmail.com,
0868686900,

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts