[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Tôi đang có ý tưởng chế ra một loại Quần Lót Chống Ấu Dâm !

Tôi đang có ý tưởng chế ra một loại Quần Lót Chống Ấu Dâm !

Quần lót đó cũng bình thường như mọi loại quần lót khác, nhưng có một loại bột dạ quang mắt thường không thấy được, nếu kẻ nào có hành vi sờ mó vào vùng kín của trẻ tay sẽ dính ngay bột mà không biết!

Chỉ cần bắt những nghi vấn và soi tay họ bởi loại đèn đặc biệt bột sẽ phát quang và bắt được ngay đối tượng! Hết chối cãi!

Các bạn thấy Ý Tưởng này khả thi không? Bạn nào rành về chuyên môn hoá chất này kia liên lạc tôi tiến hành nghiên cứu khả thi tiến hành luôn! Chúng ta không để bọn Ấu Dâm tồn tại và lộng hành được!

Các bạn khác ủng hộ thì like và share để giúp tôi tìm được cộng sự nhé, cảm ơn các bạn!

Tôi chống lại việc đăng hình Người Chưa Bị Kết Tội, nhưng tôi sẽ quyết tâm giúp Toà Án kết tội họ, sau đó tôi sẽ đăng! Tôi là thế!

Huỳnh Phước Sang

Inbox >>

1. Cập nhật thông tin dự án tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://dvms.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts