[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Ý tưởng kinh doanh chuỗi nhà hàng - cà phê theo phương thức mới lạ.

ý tưởng của tôi đưa ra đó là : kinh doanh theo hệ thống,xây dựng và phát triển thương hiệu.về bài toán khách hàng : đầu tiên tôi cần 1 nhóm người chủ chốt để tiên phong trong ý tưởng này . sau đó tại mỗi địa phương cần mở nhà hàng - cà phê chúng ta sẽ tuyển thêm đối tác kinh doanh với số lượng từ 50 - 100 người.các đối tác này sẽ góp 1 phần vốn nhỏ với chúng ta cụ thể khoảng 5 triệu/người.các đối tác sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định do chúng ta đưa ra.khi chúng ta tuyển được 50 - 100 ngượi hợp tác thì chúng ta khai thác mối quan hệ của 100 người đó thì chúng ta đã có 1 lượng khách hàng khá đông đến ủng hộ.cộng thêm sự am hiểu về ẩm thực tại địa phương đó của các đối tác thì chúng ta dễ dàng triển khai được hệ thống kinh doanh.như vậy chúng ta không phải lo về bài toán khách hàng.đó là toàn bộ ý tưởng của tôi.tôi cần hợp tác hoặc bán cho nhà đầu tư nào săn sàng đầu tư.mọi thông tin liên hệ : Hoàng 0969454510.


 

1. Cập nhật thông tin dự án tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://dvms.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts