[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Kinh Doanh Gỗ Nguyên Liệu Cần Nhà Đầu Tư(Hoàn vốn trong 1 tháng)

Mình đang làm bên lĩnh vực gỗ. Đây không phải ý tưởng mới mẻ gì. Chỉ là mình có đối tác nhập hàng gỗ Tràm số lượng lớn và mình thì có đầu ra số lượng lớn. Bên bán Yêu cầu là mỗi bên bỏ ra 50 ngàn USD để ký quỹ trong ngân hàng, bên nào vi phạm hợp đồng sẽ mất số tiền đó, ngân hàng giữ tiền nên không phải lo gì. Ví dụ bên mình mua không nhận hàng sẽ mất, bên bán không giao hàng cũng sẽ mất.


Cụ thể là mình mua gỗ và giao lại cho các đối tác họ sản xuất.

Tóm lại:
Cần:
50 ngàn USD + 500 triệu vốn lấy hàng và chi thủ tục

Lợi nhuận: hàng ngày nhập 100 - 200 khối gỗ, lợi nhuận mỗi khối 300k

Bạn bỏ vốn và mình điều hành thực hiện công việc lợi nhuận ăn chia hoặc nếu bạn muốn thì cùng làm với mình. Khi hợp tác sẽ có hợp đồng rõ ràng, đề tránh rủi ro cho 2 bên.


Liên hệ: 0901 686 633 để biết chi tiết 


 

1. Cập nhật thông tin dự án tự động và thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://dvms.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

Xem thêm các tin khác tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts