Một số công ty sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ của Bỉ

Một số công ty sản xuất và phân phối sản phẩm gỗ của Bỉ

Image result for nước bỉ

1. Cty CCB SA http://www.c.cbois.com AVENUE DE VILVORDE 304 - 1130 BRUXELLES TEL: 32-2-2421745 FAX: 32-2-2458841 EMAIL: ccbbruxelles@hotmail.com
2. Cty BOIS-FORMES ET ESPACES SPRL http://www.luxewood.com
AVENUE DE LA TENDERIE 12 - 1170 BRUXELLES
TEL: 32-2-475506158 FAX: 32-2-6726421 EMAIL: info@luxewood.com
3. Cty ESPACE ET CREATION SCRL
RUE POTAERDE 72 - 1082 BRUXELLES
TEL: 32-2-4655892 FAX: 32-2-4655871 EMAIL: espaceetcreation@skynet.be
4. Cty LOMRE ERIC
RUE VIVEGNIS - 432 LIEGE
TEL: 32-4-3518052 FAX: 32-4-3518052 EMAIL: eric@lomre.be
5. Cty CIB SA
RUE SAINT BERNARD 46 BOX 1 - 1060 BRUXELLES
TEL: 32-2-5428750 FAX: 32-2-5428769
6. Cty FORDAQ SA http://www.fordaq.com
RUE DEJONCKER 51 - 1060 BRUXELLES
TEL: 32-2-5330480 FAX: 32-2-5330498 EMAIL: info@fordaq.com
7. Cty SCHMIDT SA
R.DU PANNENHUIS 215 - 1090 BRUXELLES
TEL: 32-2-4264870 FAX: 32-2-4263435
8. Cty TECNIQUE ET PROTECTION DES BOIS SA http://www.tpbliege.be
ILE MONSIN 58 - 4020 LIEGE
TEL: 32-4-2484888 FAX: 32-4-2481295 EMAIL: secretariat@tpbliege.be
9. Cty EURO-DESIGN SPRL
AVENUE DE RUSATIRA 4 - 1083 BRUXELLES
TEL: 32-2-5135357 FAX: 32-2-5230926 EMAIL: euro.design@skynet.be
10. Cty LUZ INTERIORS SA http://www.luz-interiors.com
AVENUE VAN VOLXEM 499 - 1190 BRUXELLES
TEL: 32-2-3341545 FAX: 32-2-3341555 EMAIL: info@luz-interiors.com
11. Cty JAN ROM INTERIORS SPRL
RUE DES PETTIS CARMES 2 - 1000 BRUXELLES
TEL: 32-2-5131267 FAX: 32-2-6122928 EMAIL: jr@janrom.com
12. Cty M-DIFFUSION LTD
RUE D'ANS 103 BOX 6 - 4000 LIEGE
TEL: 32-4-3430051 FAX: 32-4-3410352 EMAIL: mattioliclara@yahoo.fr
13. Cty RIVET-LOZANO SA http://www.rivetlozano.com
RUE DE BOSNIE 26 - 1060 BRUXELLES
TEL: 32-2-5381954 FAX: 32-2-5381954 EMAIL: rivetlozano@swing.be
Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU- vietnamexport

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts