Doanh nhân Việt Kiều Algeria, Việt Kiều Thụy Điển, Việt Kiều Brazil

Doanh nhân Việt Kiều Algeria, Việt Kiều Thụy Điển, Việt Kiều Brazil

Doanh nhân Việt Kiều Algeria, Việt Kiều Thụy Điển, Việt Kiều Brazil

Doanh nhân Việt Kiều Algeria, Thụy Điển, Brazil
Tên doanh nhân
Ngày sinh
Quốc tịch hiện tại
Công việc
Địa chỉ
Email + Điện thoại
Tên doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Algeria
Huỳnh Thị Ánh Tuyết
  Việt Nam
  Alger-Algerie
anhtuyet1960@yahoo,com
213557566449
Kavico
Bán lẻ
Nguyễn Thị Thanh Hiền
  Việt Nam
  Alger-Algerie
xuanmy_vn2005@yahoo.co.vn
213555735198
"Hien"
Bán lẻ
Thụy Điển
Mrs. Tran Thi Hai
  Việt Nam
  Flemingatan 49, 112 32 Stockholm
+46 8 650 36 80
China Supermarket
 

Brazil
THÁI QUANG NGHIA
  Brazil
    http://www.gooc.com.br/
(55)11 2019-2069
GOOC ECO SCANDAL
DÉP XĂNG ĐAN,BA LÔ
TRƯƠNG VĂN LÊ
  Brazil
    (55)1120690204
  TÚI XÁCH,BA LÔ
TRẦN VĂN QUANG
  Brazil
    (55)11996373642
  TÚI XÁCH,BA LÔ
               
( Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương)

Có thể quý vị quan tâm:

Hiểu hơn về M-Commerce ( Mobile Electronic Commerce - thương ...

Ứng dụng công nghệ di động vào giám sát phương tiện và đảm bảo ...

Thiết bị di động chiếm 20% lưu lượng mua sắm trực tuyến

5 lý do sở hữu một ứng dụng di động là cần thiết đối với doanh ...

Sai lầm thường mắc phải khi phát triển ứng dụng di động

Tags:
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep 
 
Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts