Danh sách một số doanh nghiệp Nga quan tâm nhập khẩu gạo Việt Nam

Danh sách một số doanh nghiệp Nga quan tâm nhập khẩu gạo Việt Nam

 

Để phục vụ công tác xuất khẩu gạo, Vụ châu Âu xin giới thiệu một số doanh nghiệp Nga quan tâm đến nhập khẩu gạo từ Việt Nam như sau:
 
1.     Company “PRODGAMMA”
630052, Novosibirsk city, Tolmachevskoe Shosse, 17/1
General Director : Mr. Khamidullin Alexandr Nazymovich
Email management@prodgamma.com
www.prodgamma.com
Tel. /fax. 007 383 3632585
Tel./fax. 007 383 3632500
Tel.mob. 007 913 9128585

2.     United production and trade Company (SOVITKOM)
Polushkina Rosha, 9, Yaroslavl city, 150003.
General Director : Mr. Keshenkov V. M.
Tel./ fax. 007 4852 308403
Mob. 007 910 9713887
Email sovitcom@yaroslavl.ru

3.     OOO “ZAMAN”
1-20 Engel str., 602264, Murom city, Vladimir Region.
Director : Hasmat uz Zaman.
Tel. /fax. 007 49234 35577
Email zaman@mit.ru

4.     Chamber of Commerce and Industry of Pyatigorsk
Stavropolski Krai, Piatigorski city, Fevralskaya str., 3A
President of Chamber : Ms. Kartashova L.G.
Tel. /fax. 007 8793 334629
Email ttpregionkmv@mail.ru

5.     ZAO “Mezregionalnyi Centr Torgovli”
123056, Moscova, Vasilievskaya str., 4,
Tel. 007 495 2643834 / 9743848
Fax.007 495 2645001 / 1665876
Email zao_mct@mail.ru

6.     ZAO “IUTA”
Levashoski prospect, 13, Saint-Peterburg city, 197110
Tel. 007 812 7406094
Fax. 007 812 7406256
Email td.uta@home.ru .Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts