Danh sách khách hàng Chi Lê có nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam

Danh sách khách hàng Chi Lê có nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam

 

Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê xin gửi danh sách một số khách hàng Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt – may. Các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp được,
 

Danh sách một số công ty xuất nhập khẩu hàng dệt may Chi Lê
(Đăng trên Internet)

http://www.mercantil.com/rc/port_select_companies.asp?acti_code=1966&code2=1364&onlyweb=true


IV/ Thông tin thị trường Chi Lê


1) Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu Chi Lê khác, xin vui lòng truy cập website của Thương vụ: www.vietradeinchile.gov.vn hoặc www.vietradeinchile.com (bấm lá cờ Việt Nam)
-> xem mục: “Cơ hội kinh doanh ”
-> Xem danh sách khách doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

2) Cách tiếp cận với các doanh nghiệp Chi Lê
Xin vui lòng xem mục: “Lãnh đạo doanh nghiệp”
-> Một số vấn đề cần lưu ý khi giao dịch với doanh nghiệp Chi Lê
Hoặc xem tại đường dẫn sau đây:
http://www.vietradeinchile.com/vietnamese/website/article.aspx?article_id=10780

3) Để chủ động trong kinh doanh và dễ cho khách hàng nước ngoài tính giá, đề nghị các doanh nghiệp của ta chào hàng theo điều kiện CIF.
Chào chi tết: Tiền hàng C (FOB) – Bảo hiểm (I) – Cước vận tải (F)

Xin vui lòng liên hệ như sau:
a) Thông tin về cước tầu, xem mục:
“Các Hãng Tầu Biển Tại Việt Nam” Hoặc xem tại đường dẫn sau:
http://www.vietradeinchile.com/vietnamese/website/article.aspx?article_id=10758

b) Thông tin về tỷ lệ phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, xin vui lòng xem mục: “Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu”
Hoặc xem tại đường dẫn sau đây:
http://www.vietradeinchile.com/vietnamese/website/article.aspx?article_id=10785


Kính chúc các doanh nghiệp trong nước kinh doanh có lãi.

Hoàng Tuấn Việt
Tham tán Thương mại
Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê
Trade Office, Embassy of Vietnam in Chile
Add: Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
Tel: (+56- 2) 232 1135 & (+56-2) 232 1394 - Fax: (+56-2) 334 1159
Email: cl@moit.gov.vn & vietradeinchile@gmail.com
Website: www.vietradeinchile.gov.vn ; www.vietradeinchile.com
Thương Vụ Việt Nam tại Chile - vietnamexport
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
 
Previous Post
Next Post
Related Posts