Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu thủy sản

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu thủy sản

 Thương vụ tại Hàn Quốc giới thiệu một số doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu hàng thủy sản thực phẩm để các doanh nghiệp Việt Nam liên hệ thiết lập quan hệ kinh doanh

 
01     ASIA MARINE PRODUCTC CORP     KOREA
    Adress: 498-18 HADAN2DONG, SAHA-KU, PUSAN
    Tel:     0082 51 207-1055
    Fax:    0082 51 8318096  
    
Mail: ANCROK@KORNET.NET
    Contact persong:    KANG, KYUNG-MO        
    ESTABLISHED IN 1998 EMPLOYEES:150

02     B&F SEAFOOD,BAYVIER CORP         
  SEOUL  
  0082 2 449 8874     0082 2 449 8876    
 
KIMHYUNGSOP@KOREA.COM
 MR KIM HYUNGSOP         

03     BILLION TRADING COMPANY
 5-62, GAJEONG1-DONG,SEO-GU, INCHEON-SI   
 0082 32 568 7285 
 0082 32 568 7290 
 
LJH6011@HOTMAIL.COM
 JINHO LEE
 
HTTP://WWW.CRABBIZ.COM
 ESTABLISHED IN 1994

04     C.K TRADING CO.LTD
5FL HUNG KOK LIFE BUILDING, #1124, GUWEOL DONG,NAMDONG-GU, INCHON 
0082 32 433 4418     0082 32 433 4419     CKTRADING@HANMAIL.COM
MR CHOI YONG CHEUL 
WWW.CKSEAFOOD.CO.KR
     05     CHANGSUNG CO. LTD CHUNAN
0082 18 323 3388
0082 41 588 2588  
MJGPARK@HOTMAIL.COM
BYUNG-KYU,PARK     
   
6     CHE JA TRADING CO 
FL6,DONGSEOUL B/D,48-12,KARAK-DONG, SONGFA-GU,SEOUL 
0082 2 433-8271/2 
0082 2 443-8273 
CHEJA@KOTIS.NET
CHO,JU-HONG         

07     CHO DANG TRADING CO 
16-1,NORYANGJIN-DONG TONGJAK-GU,SEOUL CITY
0082 2 3676 9870
0082 2 3676 9873 
CHUNG, YOUNG-BUN 
 ESTABLISHED IN 1999
EMPLOYEES: 30
08     CORE INTERNATIONAL CO. LTD 
        98-4 KARAK-DONG,SONG-KU,SEOUL
        0082 2 407 4564     0082 2 401 7714
        
DSKIM@CORELAND.NET
        D.S.KIM   
        
HTTP://WWW.CORELAND.NET
        ESTABLISHED IN 1994
09     COTTY SEAFOOD COMPANY          BUSAN CITY    
          0082 10 9909 6877     0082 51 622 7108     PEGCKR@YAHOO.CO.KR
         EDWARD PARK      
  
10     DAEWA CORP         
 PUSAN    
0082 51 518 0580    
0082 51 515 2806     
DAEWA@KOREA.COM
MR HOGAN KHAN         

11     ILPOONG CORPORATION         
BUSAN, SEOUL    
0082 2 594 1242    
0082 2 594 147     
JONLE88@KORNET.NET
J.H.LEE   
     
12     INNOFOOD COMPANY         
BUSANCITY    
0082 51 292 0003    
0082 51 292 3040     I
NOFOOD@KORNET.NET
YEONG-SU, PARK       
 
13     JIN HAEMOOLSN         
1 TONGKWANG-DONG 2-GA CHUNG-GU, PUSAN 600-022    
0082 51 241-3131    
0082 51 941-2409         
CHOI. HAE-GON         
ESTABLISHED IN 1996 EMPLOYEES: 80

14     JUNG POONG CORPORATION         
SEOUL    
0082 2 404 8135-7    
0082 2 3401 1504     
OK@SEAFOODOK.COM
SUNG JAE CHO     HTTP://WWW.SEAFOODOK.COM
ESTABLISHED IN 1988

15     KAMCHUN LTD         
BUSAN    
0082 51 255 4522    
0082 51 241 5668     
KAMCHUNLTD@YAHOO.CO.KR
CHANG JIN KIM 
       
16     KIM&CO          KWANGMYUNGSI    
0082 2 611 3567    
0082 2 611 3567     
KIMJOHN@NETSGO.COM
JOHN KIM 
       
17     LADU CO. LTD         
SEOUL    
0082 2 430 2828    
0082 2 2202 6266     
NSLEE51@HANMAIL.NET
N.S.LEE    
    
18     NEWDAEJIN, LTD         
BUSAN    
0082 51 248 1281    
0082 51 293 2926     
KSEAFOOD@KORNET.NET
KIM JUNG GYU        

19     PRIME-SEA INTERNATIONAL INC         
SEOUL    
0082 2 419 7557    
0082 2 419 9736     
STEVELIM@PRIME-SEA.COM
STEVE LIM     
WWW.PRIME-SEA.COM

20     PUDAN TRADE PROMOTION CO.LTD         
KYUNGNAM B/D 6F, NO.56-4,4-KA,JUNGANG-DONG,JUNG-KU,BUSAN 600014    
0082 51 4649991/3    
0082 51 4649994     
PSTRDHW@KTNET.CO.KR
MR. HWANG,B-Y         
ESTABLISHED 0082IN 1997 
EMPLOYEES:6 BANK: PUSAN BANK,
KUKMN BANK, PUSAN BRANCH

21     SEA-A TRADING         
PUSAN    
0082 51 256 6561    
0082 51 6563     
MJURI@LYCOS.CO.KR
J.S.IM
         
22     SEA INDUSTRIAL CO.LTD         
ROOM NO.503, CHOSUN B/D. 80-12,4-GA,JUNG-KU BUSAN    
0082 51 4664464    
0082 51 4621440     
BABA1991@KORNET.NET
LEE SHI-HYUN         
ESTABLISHED IN 1991
EMPLOYEES:6
BANK: HANVIT, KOOKMIN,PUSAN

23     TAEKYUNG TRADING CO.LTD         
#52-3,4-KA BUPYUNG-DONG,J  UNG-KU BUSAN    
0082 51 2459930    
0082 51 2459932     
GXTDDDD@HOTMAIL.NET
IN D LEE         
ESTABLISHED IN 1992
EMPLOYEES:5
BANK: HOUSING& COMMERCIAL BANK

24     TRI CO.LTD         
4TH FLOOR JAEKYUNG BLDG,585-13 SHINSA-DONG,KANGNAM-GU,SEOUL    
0082 2 542 7242   
0082 2 549 6057     
TRICOLTD@CHOLLIAN.NET
MR. PARK, JINSOO         
ESTABLISHED 1995
EMPLOYEES:15

25     WHALE FISHERIES CO.LTD         
83-19 O-JEONGDONG,DAEDEOK-KU,DAE-JEON 306817    
0082 42 6723400    
0082 42 6316280     
KORESUSAN@ZAIGEN.CO.KR
MR. KIM SUN HONG         
ESTABLISHED IN 1996
EMPLOYEES: 17
BANK: KOOK MIN BANK, HANVIT BANK

26     WONIL TRADING CO.LTD         
431-2 SHINPYUNG-DONG,SAHA-KU,PUSAN604-030    
0082 51 2079881   
0082 51 207 9885     
WONILTC@YAHOO.CO.KR
SUNG WON LEE         
ESTABLISHED IN 1987
EMPLOYEES: 35 BANK: PUSAN
BANKI LTD.SOMYON BRANCH

27     YOOIL TRADE CO. LTD        
PUSAN    
0082 51 208 2085    
0082 51 293 4229     
YOOIL@KORNET.NET
S.G.YU     
   
28     YOU SUN INC         
BUSANCITY    
0082 51 256 9666    
0082 51 256 9677     
YOUSUNINC@KORNET.NET
CHANG WAN KIM       
 
29     YOUNG CHANG CORPRATION         
PUSAN    
0082 51 244 8221    
0082 51 234 6219     
FISHKOR@KOTIS.NET
HARRIS JUNG        

30     ZAGALCHI KOREA CO.LTD         
1-61BUG, NAMPO-DONG JUNG-KU BUSAN600-041    
0082 51 245 3668    
0082 51 245 3668     
WEBMASTER@ZAGALCHI.CO.KR    
FRANCO     
WWW.SEAFOODMART.NET
ESTABLISHED IN 1952
Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc - vietnamexport

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts