Danh sách 5 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Danh sách 5 doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê xin giới thiệu một số doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu thủy sản Việt Nam (pangasius, shrimp & tuna).
Các doanh nghiệp trong nước có khả năng cung cấp được, xin vui lòng xem chi tiết tại đây: 
1  Company: Centro Logístico Pesquero Santiago S.A.
Add: Américo Vespucio 1500 Sitio 4Santiago Chile
Tel: 56-2-558 3411                 
Fax: 56-2-558 6958
Contact: Mr. Luis Mena Fernandez - General Manger

 2 Company:
La Higuera S.A
Contact: P.I.C: Sebastian Guevara 
Tel: 56-2-2356969/ 2356733               Fax: 56-2-2353519

3. Company: AGROPRODEX INTERNATIONAL S.A
Contact: Mr. Nicolás Muñoz Calistro - Foreign Trade Assistant
Add: Senador Jaime Guzman # 3180, Renca, Santiago, Chile
Tel: 56-2-654 2800                  Fax: 56-2-654 2891
Email: sales@agroprodex.cl               
Website:
www.agroprodex.cl

4. Company: TierraMar S.A
Contact: P.I.C: Mr. Ezequiel Camus Lbáñez,
Add: Vitacura 5460, Santiago, Chile
Tel: 56-2-2190204
E-mail: ecamus@tierramar.cl     Website: www.tierramar.cl

5. Kamaron Bay  Ltda
Av. Libertado B. Ohiggin 1146, Piso 6, Santiago, Chile
Tel: (+56-2) 217 0551
Fax: (+56-2) 217 3223
P.I.C: Mr. Rodrigo zquierdo, President


Thương Vụ Việt Nam tại Chile - vietnamexport


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html


Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts