Danh sách 15 doanh nghiệp Chi Lê nhập khẩu đồ điện, điện tử và đồ gia dụng

Danh sách 15 doanh nghiệp Chi Lê nhập khẩu đồ điện, điện tử và đồ gia dụng

 

Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.
 
 
 
Doanh nghiệp có nhu cầu xin xem chi tiết tại đây:

1) DIN S.A.
ADDRESS: AV. PROVIDENCIA 655, PISO 4 Y 7. SANTIAGO-CHILE
PHONE: 56-2-677-2200
FAX: 56-2-677-2215
WEBSITE: WWW.DIN.CL
E MAIL : GARCIA@DIN.CL
CONTACT: MR. MANUEL GARCÍA SULLIVAN (COMMERCIAL MANAGER)

2) ABC COMERCIAL
ADDRESS: AV. NUEVA DE LYON 72, PISO 6. SANTIAGO-CHILE
PHONE: 56-2-465-6100
FAX: 56-2-234-4651
WEBSITE: WWW.ABC.CL
EMAIL : FFUNEZALIDA@ABC.CL
CONTACT: MR. FERNANDO FUENZALIDA CUADROS (COMMERCIAL MANAGER)

3) EMPRESAS HITES S.A.
ADDRESS: MONEDA 970, PISO 4. SANTIAGO-CHILE
PHONE: 56-2-675-531
FAX: 56-2-695-6505
WEBSITE: WWW.HITES.CL
E-MAIL: SAC@HITES.CL
CONTACT: JORGE ARAYA VILDÓSOLA (COMMERCIAL MANAGER)

4) RIPLEY – COMERCIAL ECCSA S.A.
ADDRESS: HUÉRFANOS 1052, INTERIOR PISO 4, SANTIAGO-CHILE.
PHONE: 56-2-694-1716
FAX: 562-694-1855
WEBSITE: WWW.RIPLEY.CL
E-MAIL: MMUNOZV@RIPLEY.CL
CONTACT: MR. ALEJANDRO FRIDMAN PIROZANSKY (GENERAL MANAGER)

5) HOUSEHOLD PRODUCT CHILE LTDA.
ADDRESS: NUEVA TAJAMAR 555, OF. 2102. SANTIAGO-CHILE
PHONE: 56-2-370-8500
FAX: 56-2-374-2556
CONTACT: MS. CAROLINA FAZZINI SÁEZ (GENERAL MANAGER)
E MAIL : FAZZINI@HOUSEHOLD-CHILE.CL

6) JUMBO S.A.
ADDRESS: AV. PRESIDENTE KENNEDY 9001. SANTIAGO-CHILE
PHONE: 56-2-959-0400
FAX: 56-2-208-3318
WEBSITE: WWW.JUMBO.CL
LPEZZOLANO@JUMBO.CL
CONTACT: MS. LILLIANA PEZZOLANO (COMMERCIAL MANAGER)

7) INTERTRADE CHILE LTDA.
ADDRESS: AV. FRANCISCO BILBAO 3028, SANTIAGO-CHILE
TEL: 56-2-204-6060
FAX: 56-2-204-6161
WEBSITE: WWW.INTERTRADE.CL
EMAIL: ITD@INTERTRADE.CL
CONTACT: MR. VICTOR HIRMAS OYANEDER, COMMERCIAL DIRECTOR

8) QUIMATIC S.A.
ADDRESS: EL ROSAL 4578, HUECHURABA. SANTIAGO-CHILE
TEL: 56-2-675-6400
FAX: 56-2-675-6490
WEBSITE: WWW.QUIMATIC.CL
EMAIL: QUIMA@QUIMATIC.CL
CONTACT: MR. CARLOS ALBERTO FIGUEROA FERNANDEZ, DIRECTOR

9) GROUPE SEB CHILE COMERCIAL LIMITADA
ADDRESS.: PROVIDENCIA2331 501, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
TEL.: 56-2-232 66 77
FAX.: 56-2-232 98 77
EMAIL.: CSAMOUELIAN@CL.GROUPESEB.COM
CONTACT: CHRISTOPHE SAMOUELIAN, GENERAL MANAGER

10) SACI FALABELLA
ADDRESS: ROSAS 1665, SANTIAGO-CHILE
PHONE: 56-2-3802000
FAX: 56-2-380-2008
WEB: WWW.FALABELLA.COM or WWW.FALABELLA.CL
CONTACTS: MR.
JUAN PABLO VIGNEAUX- E-MAIL: JPVIGNEAUX@FALLABELLA.CL
MS. TATIANA GONZALEZ- E-MAIL:
TGONZALEZ@FALLABELLA.CL

11) ACETOGEN GAS CHILE S A
ADDRESS.:
LAS URBINAS53 5 PISO, ROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
TEL.: 56-2-7649020
FAX: 56-2-7698248
WEB: NA
EMAIL.:GENERAL@ACETOGEN.CL

12) HIPERMERCADO JUMBO LIMITADA
ADDRESS: AV. PRESIDENTE KENNEDY 9001, P4, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
TEL: 56-2-2996903
FAX: 56-2-2131194
WEB: WWW.CENCOSUD.CL
EMAIL: SGARCIAM@JUMBO.CL
CONTACT PERSON: SANTIAGO GARCIA, FOOD IMPORT MANAGER

13) ELECTRON CHILENA SOCIEDAD ANONIMA IND EL
ADDRESS.: GASPAR DE ORENS E 859, QUINTA NORMAL, SANTIAGO, CHILE
TEL.: 56-2-7732002
FAX.: 56-2-7732002
WEB.:NA
EMAIL.:ELECTRON.CHILE001@CHILNET.CL

14) DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A
ADDRESS.: AVDA EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE
TEL.: 56-2-2005000
FAX.: 56-2-6242402
WEB.: HTTP://WWW.DYS.CL
EMAIL.: RASTE@DYS.CL , RODRIGO ASTE  

15) SANTA ISABEL S A
ADDRESS: AV. APOQUINDO 3600, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
TEL.: (56-2) 200 4473
FAX.: (56-2) 200 4483 /(56-2) 200 4450
WEB.: HTTP://WWW.SANTAISABEL.CL
EMAIL.: JSANCHEZ@SANTAISABEL.CL
 
Ghi chú:
- Thông tin các mặt hàng khác, xin vui lòng xem tại website này, hoặc truy cập website của Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê: www.vietradeinchile.gov.vn or www.vietradeinchile.com (Bấm lá cờ Việt Nam)

- > Xem mục “Cơ hội kinh doanh ”

- Để tiếp cận với các doanh nghiệp Chi Lê, xin vui lòng xem bài viết: “
Một số vấn đề cần lưu ý khi giao dịch với doanh nghiệp Chi Lê ”, trong chuyên mục: “Lãnh đạo doanh nghiệp ”, đăng tại website của Thương vụ nêu trên.

Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê
Trade Office, Embassy of Vietnam in Chile
Add: Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
Tel: (+56- 2) 232 1135 & (+56-2) 232 1394 - Fax: (+56-2) 334 1159
Email: cl@moit.gov.vn & vietradeinchile@gmail.com
Website: www.vietradeinchile.gov.vn or www.vietradeinchile.com
Thương Vụ Việt Nam tại Chile - vietnamexport
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
 
Previous Post
Next Post
Related Posts