Thông tin doanh nghiệp Algeria xuất khẩu dầu ô liu

Thông tin doanh nghiệp Algeria xuất khẩu dầu ô liu

Image result for dầu ô liu

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty lớn của Algeria chuyên xuất khẩu dầu ô liu tự nhiên để doanh nghiệp trong nước quan tâm liên hệ trực tiếp hoặc thông qua Thương vụ.
1.Công ty Sarl Huileries Ouzellaguen
Địa chỉ: Ighzer Amokrane, Ifri-Ouzellaguen, Bejaia, ALGERIE
Liên hệ: Mr. AIT BRAHAM Nabila,Area Sales Export
Email: nabila.aitbraham@ifri-dz.com 
Cell : +213.770.757.266
Tel: +213 34 33 20 20/ 26 62 Poste : 260
Fax: +213 34 33 26 52/ 65
Web site : www.huileries-ouzellaguen.com
E-mail: contactexport@huileries-ouzellaguen.com

2. Tập đoàn Cevital
Địa chỉ: Hôt D, No6 Zhun Garidi II,Kouba, Alger, Algerie
Liên hệ: Mr Sofiane LALDJI,
Chef de produit B to B, Cevital Agro-Industrie
Tel: +213 23563802; Mobile: +213 770144266
Email: sofiane.laldji@cevital.com
Web: www.cevital-agro-industrie.com

3. Công ty NELIAWORLDTRADING
Địa chỉ: Route D’ alger draa- El- Mizan tizi- Ouzou- Algerie
Tel: (00 213) 550.995.497
Email : tradingworlddz@gmail.com
Facebook : worldtrading worldtrading

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria 

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts