Tặng mã nguồn mạng xã hội giống y Facebook

Tặng mã nguồn mạng xã hội giống y Facebook

 

Mã nguồn mạng xã hội giống y Facebookfakebook landing
fakebook newsfeed
Download free tại đây >>
Thay đổi cấu hình tại 2 file trong thư mục configurations
ossn.config.db.phpossn.config.site.php
Link đăng nhập phần quản trị sẽ có dạng: tên miền của bạn/administrator
User: admin
Password: 123456
Thông tin về mã nguồn và tài liệu kỹ thuật, thì bạn tham khảo tại link nhà phát triển trên phần footer sau khi cài đặt thành công.

Mọi thắc mắc liên quan tới mã nguồn trên, bạn vui lòng hỏi trên group sau để ai gặp phải vấn đề tương tự họ tự biết cách xử lý https://www.facebook.com/groups/outsourcingmobileapp


Xem thêm:
Nền tảng công nghệ hỗ trợ khởi nghiệp (startup) tiết kiệm và hiệu quả
 
Mã nguồn website và forum từ thiện Thắp Sáng Ước Mơ kèm theo dữ liệu thực
 
Mã nguồn và dữ liệu thật của forum nông nghiệp, nông sản hữu cơMã nguồn và dữ liệu thật của forum nông nghiệp, nông sản hữu cơ
 
Mã nguồn website bất động sản

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts