[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] tôi tìm nhà đầu tư mở công ty dược phẩm và thành lập trung tâm nghiên cứu bệnh học ung thư,bệnh viêm gan virut, và các bệnh khác

xin chào tất cả các bạn. chúc các bạn luôn có sức khỏe.

mình sẽ vào vấn đề luôn hiện tại mình đang có ý tưởng mở công ty dược phẩm và thành lập trung tâm nghiên cứu bệnh học ung thư,bệnh viêm gan virut, và các bệnh khác trong tôi đã nghiên cứu một số công thức thuốc từ đông dược thành công rồi. mình đang cần tìm các bạn có vốn nhàn dỗi nhà đầu tư có vốn lớn để mở công ty dược phẩm và trung tâm nghiên cứu bệnh học nghiên cứu lâm sàng nếu bạn nào đang có chung đam mê và có chung sở thích nhàn đầu tư vào dự án của mình, trên thị trường các bạn biết một ngày con người không thể thiếu thuốc ngay cả bệnh thông thường hoặc những bệnh hiểm nghèo,vì vậy thuốc luôn quan trọng và tiêu thụ mạnh nhất trên thị trường,

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/3806-toi-tim-nha-dau-tu-mo-cong-ty-duoc-pham-va-thanh-lap-trung-tam-nghien-cuu-benh-hoc-ung-thu-benh-viem-gan-virut-va-cac-benh-khac.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts