[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] tôi có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn mà không cần câu nệ khoản chi phí. Giúp đỡ một cách vô tư

Tôi mang trong mình mong muốn lớn lao, muốn đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Bằng những bước hành động cụ thể. Giải quyết các bài toán hiện có. Liên kết con người theo mục tiêu. Từng bước hiện thực hóa ý tưởng.

Tìm nhà đầu tư cho cá nhân

Trên con đường này, vì mới bắt đầu và chưa có nhiều các mối quan hệ, tầm ảnh hưởng, khả năng giao lưu. Tôi cần một khoản kinh phí để hoạt động và từng bước đến gần hơn với ước mơ của mình. Nếu tôi có khoản kinh phí đầu tư, tôi có thể giúp đỡ cho nhiều người hơn mà không cần câu nệ khoản chi phí. Giúp đỡ một cách vô tư.

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/3843-toi-co-the-giup-do-cho-nhieu-nguoi-hon-ma-khong-can-cau-ne-khoan-chi-phi-giup-do-mot-cach-vo-tu.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts