[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] Thu mua các loại Trái Cây : XOAI, BUOI, MANG CUT, CHOM CHOM, NHÃN, ỚT, KHÓM ...

Danh mục: Nông sản - Thủy sản

Chủ đề: Thu mua các loại Trái Cây : XOAI, BUOI, MANG CUT, CHOM CHOM, NHÃN, ỚT, KHÓM ... (MST: 32713)

Đăng lúc: 11:11 15/10/2014. Lượt xem: 546. Trả lời: 0cần thu mua số lượng lớn các loại trái cây. Nhà cung cấp nào có mặt hàng cung cấp,đáp ứng xin liên hệ qua Duy email:longbi93@gmail.com skype:duy0402

Tin đăng bởi thành viên duy0402 (Ngày tham gia: 06-10-2014. Đăng nhập lần cuối: 09:35 16-12-2014)

Liên hệ người đăng:

Họ Tên: Trần Lâm Duy

Địa chỉ: Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0975522673

Email: lamduy040293@gmail.com


Liên hệ: Trần Lâm Duy lamduy040293@gmail.com / 0975522673 / Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

1. Cập nhật thông tin dự án thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2. Tham gia 2 nhóm sau để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://groups.google.com/d/forum/noiketkhoinghiephttps://www.facebook.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

Chi tiết xem tại: http://giaiphapdieuhanh.com/noi-ket-khoi-nghiep/22897-thu-mua-cac-loai-trai-cay--xoai-buoi-mang-cut-chom-chom-nhan-ot-khom-.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts