[ #NốiKếtKhởiNghiệp ] MỜI THAM GIA HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

MỜI THAM GIA HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
MekongAIT Co.,ltd là công ty 100% vốn Việt nam tại Lào với ngành nghề kinh doanh chính là phát triển nông nghiệp.
Hiện nay công ty đã được giao một diện tích lớn đất tại Huyện Villabouly, tỉnh Savannakhet. Tổng diện tích nhà nước Lào cam kết giao cho công ty lên tới 500 hecta. Đây là một vị trí có tính chiến lược cao vì tiếp cận chỉ cách thị trấn Lao Bảo (Quảng trị) 70km. Cách bãi đỗ container liên vận quốc tế 30km. Đất đai bằng phẳng, màu mỡ và tiện nguồn nước cũng như tổ chức bảo vệ....

Chi tiết xem tại: http://dvms.com.vn/tin-tuc/noi-ket-khoi-nghiep/3691-moi-tham-gia-hop-tac-phat-trien-nong-nghiep.html

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp

Previous Post
Next Post
Related Posts