Giới thiệu một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả tại Đài Loan

Giới thiệu một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả tại Đài Loan

 Nhằm phục vụ hiệp hội và các doanh nghiệp kinh doanh rau quả Việt Nam tham khảo, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, giới thiệu thông tin cơ bản về một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả tại Đài Loan.


Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 
Một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả tại Đài Loan

1-/ Công ty cổ phần kinh doanh tiêu thụ rau quả Đài Bắc (Taipei Agricultural Products Marketing Company)
Địa chỉ: 台北市中山區民族東路3365
Điện thoại: +886-2-25162519#5524
Công ty được thành lập năm 1974 theo hình thức công ty cổ phần với vốn công hữu chiếm 45,52%, vốn tư nhân chiếm 54,48%, là loại doanh nghiệp sự nghiệp cổ phần. Số nhân viên có khoảng 500 người. Vốn đăng ký có quy mô 200 triệu Đài tệ.
Công ty chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả bao gồm các nghiệp vụ vận hành các chợ bán buôn rau quả, kinh doanh cung ứng rau quả, marketing các nông sản đặc sản chế biến, logistics, kho trữ, phục vụ nhu cầu của khoảng 3,5 triệu nhân khẩu trong khu vực. Năm 2012 lượng rau quả giao dịch đạt 670 ngàn tấn, kim ngạch giao dịch đạt 19,6 tỷ Đài tệ. Công ty cung ứng rau quả cho 97 khách hàng gồm các trường học, cơ quan, đoàn thể và cung ứng cho trên 150 siêu thị, chuỗi cửa hàng. 

2-/ Công ty cổ phần kinh doanh tiêu thụ rau quả Đài Trung (TaiChung Fruit and Vegetable Marketing Company)
Website: www.tcfv.com.tw
Địa chỉ: 台中市西屯區港尾里8鄰中清路二段1558
Điện thoại: +886-4-24262811
Công ty có lịch sử từ lâu dưới hình thức chợ tiêu thụ rau quả. Công ty chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả bao gồm các nghiệp vụ vận hành chợ bán buôn rau quả, kinh doanh cung ứng rau quả, logistics, kho trữ . Mỗi ngày có thể tiêu thụ khoảng 100 tấn rau với kim ngạch đạt 1,5 triệu Đài tệ và tiêu thụ 500 tấn quả với kim ngạch đạt khoảng 13 triệu Đài tệ. Công ty hiện phục vụ cho nhu cầu của khoảng 5 triệu nhân khẩu trong vùng. Công ty có mạng lưới đại lý tiêu thụ rau khoảng 140 người, đại lý tiêu thụ quả khoảng 227 người. Công ty cũng có mạng lưới nhà cung cấp quả khoảng 903 người và mạng lưới nhà cung cấp rau khoảng 2366 người. 

3-/ Công ty cổ phần kinh doanh tiêu thụ rau quả Cao Hùng (Kaohsiung Fruit and Vegetable Marketing Company)
Website: www.khfv.com.tw
Địa chỉ: 高雄市三民區民族一路100
Điện thoại: +886-7-3823526 ~30
Công ty có lịch sử từ lâu dưới hình thức chợ tiêu thụ rau quả. Năm 1984 thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Hiện là doanh nghiệp với vốn chính quyền chiếm 49%, vốn nông hội chiếm 51%. Công ty chuyên kinh doanh tiêu thụ rau quả bao gồm các nghiệp vụ vận hành chợ bán buôn rau quả, kinh doanh cung ứng rau quả, logistics, kho trữ .
  
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts