Danh sách nhà nhập khẩu túi xách Algeria

Danh sách nhà nhập khẩu túi xách Algeria

 

Dưới đây là một số nhà nhập khẩu túi xách Algeria để doanh nghiệp tham khảo liên hệ.
Chi tiết
Thương vụ Việt Nam tại Algeria 
 
DANH SÁCH CÔNG TY NHẬP KHẨU TÚI XÁCH AN-GIÊ-RI
Tên
Địa chỉ
Liên hệ
SAC PLUS EURL

ZONE D'ACTIVITE ARTISANALE BAZAR SEKHRA BP 282
El Eulma, Setif (19), Algérie

T : +213 36 65 33 34
M : +213 555 62 34 91
LM MACHINERY EURL

RUE BAHRI ABDELMADJID COOP. EL BARRAKA CITE SNTR 2
Setif, Setif (19), Algérie

T: +213 36 83 94 94
F : +213 36 83 99 75

M: +213 560 99 97 01
SARL ALDIP
05 RUE DE LA COLOMBIERE BP 33
AKID ABBES
ORAN - ALGERIE
T : +213 41 44 39 29
F : +213 41 44 15 97
M : +213 661 203 540

LAFADIS,Sarl


Cité 600 logts bt M n°515, Nouvelle Ville 
15000 Tizi Ouzou
Algérie

T : +213 26 21 83 74
F : +213 26 21 33 78
M : +213 772 13 85 10

·         SEAMOUNT INTERNATIONAL TRADING EURL
 60 LOT KAOUECHE
Cheraga Rp, Alger (16), Algérie
T. /F.      :      +213 21 37 40 74
     M. +213 556 0039701
ROYAL BAG EURL

R.N 50 LOT APPREVAL IMMEUBLE FADLI 1ER ETAGE
Kouba, Alger (16), Algérie

T +213 21 46 21 08
M. +213 552 51 66 41
COM CONTINENTAL SARL

112 RUE BOIRIE VIEUX KOUBA
Kouba, Alger (16), Algérie

Tel./Fax : +213 21 28 28 66
M. : +213 661 36 85 12
+213 770 66 83 39
SCIENCE ANALITICAL CHROMATOGRAPH EURL

11 RUE DE HUGGARE
Hydra, Alger (16), Algérie

T : +213 21 60 06 35
F : +213 21 60 08 75


 Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  
Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Dịch vụ dữ liệu http://dichvudata.taoungdung.com ; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts