Danh sách nhà nhập khẩu hạt tiêu tại Ba Lan

Danh sách nhà nhập khẩu hạt tiêu tại Ba Lan

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan giới thiệu danh sách nhà nhập khẩu hạt tiêu.
 
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU HẠT TIÊU
STT Tên công ty Thành phố Số điện thoại Website
1 APC-AGRA Opole +48 77 4530291 http://www.apcagra.eu
2 Atex Przedsiębiorstwo Barbara Czywczyńska Kalisz +48 62 7648892 http://www.atex.pl 
3 Avo-Werke Sp. z o.o. Kobierzyce +48 71 3461722 http://www.avo.pl
4 Bellako Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe; Produkcyjne i Handlowo-Usługowe Warszawa +48 22 8701157 http://www.bellako.com.pl
5 Carum Sp.j. Zbigniew Mariański, Jadwiga Mariańska, Krzysztof Mariański Cykarzew Pólnocny +48 34 3289444 http://www.carum.pl
6 De Care Sp. j. E. Szała, E. Śleszyńska Czosnów +48 22 3804440 http://www.decare.pl
7 Doradca Spółdzielnia; Filia w Sosnowcu Sosnowiec +48 32 2661823 http://www.doradca-ds.pl
8 Edal Sp.j. A.Tomalak, E.Mrowiński Zakład Pracy Chronionej Lisków +48 62 7634166 http://www.edal.pl
9 Edmir-Pol J.M Hutnik Sp.j. PPHU Chorzów +48 32 2412409 http://www.edmir-pol.com.pl
10 Edpol - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Export-Import; Edward Dąbrowski Łomża +48 86 2183032 http://www.edpol.net.pl
11 Grotex Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eryk Grotowski Kalisz +48 62 7671971 http://www.grotex.com.pl
12 Grotowski-Przyprawy S.j. Jastrzębniki +48 62 7664065 http://www.grotowski.com.pl/
13 HerbsLand Sp. z o.o. Kalisz +48 62 7573542 http://herbsland.pl
14 Interjarek Sp. z o.o. Kaliskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego. Grupa Interjarek Gołuchów +48 62 7616900 http://www.interjarek.pl
15 Konpack Firma Handlowa-Usługowa; Jacek Sobczyński Konin +48 63 2427147 http://www.konpack.pl
16 Marina Spices Herner- Ryś Sp.j. Bogdan Ryś, Katalin Herner Wieliczka +48 18 3330033 http://www.marinaprzyprawy.pl
17 McCormick Polska SA Wólka Kosowska +48 22 7171900 http://www.kamis.pl
18 Mipama Sp.j. Emilia i Zbigniew Szafarz PPHU Opatówek +48 62 7670476 http://www.mipama.pl
19 Mr Cook Corp. Katowice +48 32 2501188 http://www.mrcook.pl
20 Novum Przyprawy Sp. j. Misztak, Moryc Wiązowna +48 22 7804210 http://www.novum.waw.pl
21 Pak Sp. z o.o. Firma Handlowo-Produkcyjna Toruń +48 56 6571110 http://www.pak.torun.pl
22 Pamir PPHU Danuta Pastuszka Radom +48 48 3441239 http://www.pamir.gos.pl
23 Promar - Hurtownia Mielec +48 17 5853981 http://www.promar.pl
24 Promar Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Łomianki +48 22 7686400 http://www.promar.pl
25 Rolmex Sp.j. K.Rogala, R. Rogala, A. Witoński Kalisz +48 62 7649615 http://www.rolmex.kalisz.pl
26 Runo Sp. z o.o. Hajnówka +48 85 6822195 http://www.runo.pl
27 Smakpol Sp. z o.o. Racibórz +48 32 4190880 http://www.smakpol.com.pl
28 T&K Sp. z o.o. Opole +48 77 4531470 http://www.t-k.com.pl
29 Tompol Sp.j. Opatówek +48 62 7693089 http://www.tompol.pl
30 Vitpol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe; Józef Przygodzki; Zakład Pracy Chronionej Stawiszyn +48 62 7528550 http://www.vitpol.pl
Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts