Danh sách nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc

Danh sách nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc

Related image 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin cung cấp danh sách các nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc để quý Hiệp hội/doanh nghiệp tham khảo


TT Tên doanh nghiệp Điện thoại Email Website
1 A-Mecs Corp 82-2 2051 2650 adrian@a-mecs.kr www.a-mecs.kr
2 Jin Young Enterprise Co., Ltd 82-31-677-0091/3 jy0091@hitel.net www.jinyoung.com
3 A-Plus Trading Co 82-2-2232-8975 www.karmacoffee.co.kr
4 Daesung Korea 82-55-293-7401 jhjung@schmitterkorea.com www.schmitterkorea.com
5 Dynamic Trading 82-2-577-2760 dnatra@shinbira.com www.coffeemc.co.kr
6 IDTI 82-502-845-2959 steve@idti.co.kr www.idti.co.kr
7 Shiz House Co.,Ltd 82-70-4070-1243 shizhouse@shizhouse.co.kr www.shizhouse.co.kr
8 Ribin Korea Co.,Ltd 82-2-2234-7622 ribinkorea@naver.com www.jncoffee.co.kr
9 Korea F&A Cooperative Association 82-31-910-8000,910-8046~48 import-kflower@hotmail.com www.kflower.com
10 Matsutani Korea, Limited 82-31-622-100 tgyoo@matsutani.co.kr matsutani.co.kr
11 Taewoo Seed Co., Ltd 82-2 443-2497/8 twseed@paran.com www.seedbuy.com
12 G F Bino 82-2-3483-3515 bj9510@yahoo.co.kr www.fgf.co.kr
13 Asia Paper Mfg Co., Ltd 82-2-527-6882~5 webmaster@asiapaper.co.kr www.asiapaper.co.kr
14 Daeyang Flowers Seeds and Seedling Co., Ltd 82-31-932-4641 dyhoriti@kornet.net n/a
15 Nongwoo Bio Co., Ltd  82-31-213-4323 nwbio@nongwoobio.co.kr www.nongwoobio.co.kr
16 Family International Co., Ltd 82-2-3446-6211 hun0802@chollian.net www.ligo.co.kr
17 Hansae Co., Ltd 82-2-3779-779 yhsong@hansae.com www.hansae.com
18 S.M.Agri. and Fishery Co., Ltd 82-2-3401-8433 sunnut1@naver.com www.sunnuts.co.kr
19 Dhow International 82-2-704-6222 overseas@dhow.kr www.iceres.co.kr
20 Tae Kyung Food, Ltd. +82-31-493-8102,6 isyoon@tkfood.co.kr www.tkfood.co.kr
21 Jardin Co., Ltd 82-2-546-3881 yoonyn@hotmail.com www.jardin.co.kr
22 J Trading 82-2-420-7338 j-tradingjw@gmail.com n/a

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc 

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts