Danh sách một số nhà nhập khẩu quả tươi Malaysia

Danh sách một số nhà nhập khẩu quả tươi Malaysia

 Thương vụ tại Malaysia xin gửi Danh sách một số nhà nhập khẩu quả tươi tại Malaysia.

Chi tiết

DANH SÁCH MỘT SỐ NHÀ NHẬP KHẨU QUẢ TƯƠI MALAYSIA.

Số TT
Tên công ty và Website
Địa chỉ liên lạc
Người liên hệ
Mặt hàng
01
Euro-Atlantic Sdn Bhd
(www.euro-alanticcom.my)
Add: Lot 341, Jalan Pinggiran   2,Pinggiran Ukay, Ulu Klang, Ampang. 68000 Kuala Lumpur.
Tel: + 60 3 4251 8482
Fax: + 60 3 4251 8481
              ebby@euro-atlantic.com.my
Ms. Ebby Loo-Managing Director.
Ms. Su’aida Ahmad-Senior Excutive   Overseas Procurement
Mob: +60 12 219 7470
Quả tươi các loại trong đó có chanh,   nho
02
D – FreshSdn Bhd/
Frespro Sdn Bhd
Add: 86-1, Jalan 2/3A, Pusat Bandar   Utara, Off
KM12, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur.
Tel: + 60 3 6138 9611 (Mr. Ho)
Fax: + 60 3 6138 7926
Mr. David Tay-Director
Mob: +60 12 334 1105
Mr. Andrew Tay-Operations Director
Mob: +60 12 243 8038
Cam, nho, dâu đất, chanh.
03
Khaishen Trading Sdn Bhd
(www.khaishen.com)
Add: BT 31116 Jalan Rawang, Taman   Selayang
Baru. 68100 Batu Caves. Selangor
Tel: + 60 3 6120 6171 (Ms. Tracy)
Fax: + 60 3 6137 7348
Mr. Jeffery Tan-Director
Mob: + 60 12 334 1105
Mr.Alex Wong-Branch Manager.
Mob: +60 16 229 1709
Cam, nho, chanh, dâu đất.
04
Boon Kee Company
Add: No. F4, Pasar Borong KL, Pusat   Bandar Utara Jalan Ipoh. 68100 Batu Caves, Kuala lumpur.
Tel: + 60 3 6138 1109
Fax: + 60 3 6138 7780
Mr. Low Hai Boon-Director.
Mr. Low Kim Siang

Cam, dâu đất, nho, chanh, xoài.
05
Sin Lee Co
Add: 208, Jalan 2/3A, Pusat Bandar Utara.   68100 Kuala Lumpur
Tel: + 60 3 6120 8366/6118
Fax: + 60 36120 3118
Mr. Hukek Hock-Director
Nho, cam, dâu đất, chanh
6
Great Harvest Fruit Sdn Bhd
Add: 196,194, Jalan 2/3A, Bandar Utara   Selayang,
KM 12, Jalan Ipoh 68100 Batu Caves,   Kuala Lumpur
Tel: + 60 3 6137 8716
Fax: + 60 3 6137 1716
Mr. Ng Kok Oon-Manager
Dâu đất, cam và quả tươi.
7
LST Fresh Fruit (M) Sdn Bhd
Add: 182-190, Jalan 2/3A, Bandar   Utara, Selayang
Baru,KM 12, Jalan Ipoh, 68100 Batu   Caves, Selangor
Tel: + 60 3 6138 3388
Fax: + 60 3 6120 1269
Mr. Ang Ming Ann- Director
Cam và các loại quả khác
8
Soon Yik Fruits (M) Sdn Bhd
Add: 192 Jalan 2/3A, Kompleks Pasar   Borong, KM12, Jalan Ipoh, Batu Caves,68000 Kuala Lumpur
Tel: + 60 3 6137 5513
Fax: + 60 3 6137 5512
Mr. Siew Lam Huat - Manager
Nhập quả từ các nước
9
Everfresh Fruit Import Trading Sdn Bhd
Add: - No.1 Lorong Haji Taib satu, Off   Jalan Tuanku
Abdul Rahman. 50350 Kuala Lumpur.
         -No.55, Jalan 6/3A, Pusat Bandar   Utara KM 12, Jalan Ipoh. 68100 Kuala Lumpur
Tel: + 60 3 2692 2888
Fax: + 60 3 2693 8333
E-mail: efchowkit@gmail.com (TAR)
             efruitselayang@gmail.com (selayang)
             efruitselayangjay@gmail.com (selayang)
Mr. Lee Hong Fok – Director
Mob: + 60 19 234 0259
Nhập khẩu các loại quả.
10
Leong Sut Kee
Add: No.28 Lorong Haji Taib Satu,   Jalan Raja Laut, 50350 Kuala lumpur
Tel: + 60 3 2698 0182
Fax: + 60 3 2692 2453
Mr. Andy Choy
Mob: + 60 12 798 9303
Nhập khẩu các loại quả.
11
In Fresh Import & Export Sdn Bhd
Add; L 11-19 & 12-19, Jalan   Industri Batu 3, Jalan Gambang. 251050 Kuantan, Pahang
Tel: + 60 09 517 9768
Fax: + 60 09517 9734
Mr. Tang Kam Sing – Director
Ms. Charlie Yap – Import Executive .
Mob: + 60 16 920 1636
Các loại quả
12
Melon Master Sdn Bhd
Add: 178 Jalan 2/3A, Bandar Baru   Utara, KM 12, Jalan Ipoh, Batu Caves, Selangor
Tel: + 60 3 6137 5023
Fax: + 60 3 6136 1539
Mr. Kaliyanam-Manager
Mob; + 60 19 352 9961
Nhập quả các loại.

 
Thương vụ Việt Nam tại Malaysia 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts