Danh sách một số doanh nghiệp Mexico (ANIERM) nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

Danh sách một số doanh nghiệp Mexico (ANIERM) nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Mexico xin giới thiệu một số doanh nghiệp Mexico, có nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng sau đây của Việt Nam:
Bàn ghế ngoài trời và trong nhà (nguyên liệu gỗ, tre hoặc chất liệu khác); giỏ, dù, sản phẩm/phụ kiện đặc trưng của Việt Nam, thảm, hàng sơn mài; Thiết bị viễn thông, điện thoại di động, công nghệ thông tin; Sản phẩm hàng khuyến mại: ba-lô, túi, túi xách và túi du lịch.


Các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu liên hệ và tiếp xúc với các doanh nghiệp này, xin vui lòng xem chi tiết.

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Mexico
Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo
C.P.11560, México D.F.
Tel: (+52-55) 5254 0024 - Fax: (+52-55) 5254 0023
Email: mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com
https://www.facebook.com/vietrade.enmexico
http://en.vietnamexport.com/
 
Thương vụ Việt Nam tại Mexico 
 


http://www.sofofa.cl/mailing/2011/11/09/images/EscudoVietnam.png


LIST OF MEXICAN ANIERM IMPORTERS OF VIETNAMESE PRODUCTS
National Association of Importers & Exporters of Mexico           Embassy of Vietnam in Mexico        Trade Office
No Company Name Website Address Name / Position Email Tel Importer/ Exporter Products 
1 NATIONAL ASSOCIATION OF Importers & Exporters of MEXICO (ANIERM) www.anierm.org.mx Monterrey No. 130 Col. Roma Norte Del. Cuauhtémoc C.P. 06700 México, D.F. Arturo Pérez Behr/ President of ANIERM presidencia@anierm.org.mx +52 55849522 EXT 117 Association Supporting to Mexican Importers and Exporters
2 Casa Duhagon www.casaduhagon.com Calle I esquina con Miguel Negrete #1700-5
Col. Nueva, Mexicali, Baja California, México
Mariana Postlethwaite / President  Mariana.p@casaduhagon.com
Marianapostlethwaite@icloud.com
Mp.duhagondesign@yahoo.com
 +17605955585,                     +52 686 568 2709,            +1 858 222 2907 Importer Outdoor furniturre
Baskets
Umbrellas
Vietnamese typipcal local accesories / products
Vietnamese typical local Furniture
Rugs
Aantiques
3 Casa Duhagon www.casaduhagon.com Calle I esquina con Miguel Negrete #1700-5
Col. Nueva, Mexicali, Baja California, México
Karla Roberta Garcia de Leon Quiros / CEO karlaroberta13@yahoo.com +52 55849523 EXT 117 Importer Indoor/outdoor furniture made of bamboo, wood or exotic materials
4 ONSIGNA HOLDINGS www.onsigna.com 501 W. Broadway
San Diego, CA 92101
Enrique Paniagua / CEO epaniagua@onsigna.com 1.619.996.8910 x 398 (USA),       1.858.518.6390 (Mobile),      +52 33.1086.0003 Guadalajara,                             +52 81.8881.0025 Monterrey,                               +52 664.231.0011 Tijuana Importer Telecommunications,cellphones, financial services
5 PROMOCIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV www.promoopcion.com 4800 INGLATERRA AV, GUADALAJARA TECHNOLOGY PARK, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Eduardo Mata / International Purchase Manager logistica@promoopcion.com  +52 133 3844-9426  Importer PROMOTIONAL BACK PACKS, BAGS, TRAVEL BAGS
6 Unique Logistics Group www.unique-logistics.com 7825 Fay Ave., Suite 500
La Jolla, CA 92037
Joseph L. Vidal /     Vice President for Mexican Affairs joe.vidal.mex@unique-logistics.com 001 619-884-0047 Importer/Exporter Global Logistics Provider for ANIERM

For more information, please contact                
                 
National Association of Importers and Exporters of Mexico (ANIERM)         Trade Office - Embassy of Vietnam in Mexico      
Monterrey 130, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc, 06700, México D.F.         Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo      
Tel. +52 (55) 5584 9522 Ext 177 - Fax: +52 (55) 5584 5317         C.P: 11560, México D.F.      
E-mail: anierm@anierm.org.mx         Email: mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com      
Website: www.anierm.org.mx         Tel.: (+52-55) 5254 0024 - Fax: (+52-55) 5254 0023      
Contact:         https://www.facebook.com/vietrade.enmexico      
Mr. Héctor Bañuelos Estrada         http://en.vietnamexport.com/      
Coordinador of Presidence         Contact:
   
E-mail: hector.banuelos@anierm.org.mx         Mr. Viet Hoang Tuan
   
Cel: (+52-155) 6969 5406         Commercial Counselor, Head of Trade Office    

 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts