Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa tại Oman

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa tại Oman

 Dưới đây là danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa tại Orman


1. Al Felaij Brushes Industries Co.
Địa chỉ: PO Box 2266, Al Wadi Al Kabir
Điện thoại: +968 24814481
E-mail: alfelaij@omentel.net.om
Sản phẩm: bàn chải nhựa, thiết bị gia dụng nhựa và các thiết bị vệ sinh khác bằng nhựa, v.v.

2. Al Rahbi Plastics LLC
Địa chỉ: PO Box 1775 Ruwi
Điện thoại: +968 25368555
E-mail: alrahbiplastics@yahoo.com
Sản phẩm: các loại túi nhựa (túi đựng rác, túi dây kéo, túi đựng đồ…), tấm nhựa, băng dính và các sản phẩm đóng gói bằng nhựa khác.

3. Amiantit Oman Co. LLC
Địa chỉ: PO Box 417 Rusayl
Điện thoại: +968 244446600
E-mail: amian@omzest.com
Website: www.amiantitoman.com
Sản phẩm: các loại ống nhựa, các sản phẩm roto đúc, sản phẩm nhựa JRC và JRP

4. Flexible Industrial Packages Co. SAOG
Địa chỉ: PO Box 60 Rusayl
Điện thoại: +968 24446121
E-mail: info@fipco,net
Website: www.fipco.net
Sản phẩm: các sản phẩm túi nhựa đóng gói

5. Gulf Acrylic IND LLC/ Shamal Plastics IND. LLC
Địa chỉ: PO Box 31 Sohar Industrial Estate
Điện thoại: +968 26751193
E-mail: works@shamalplastics.com
Website: www.shamelplastics.com
Sản phẩm: Tấm nhựa

6. Gulf Additives LLC
Địa chỉ: PO Box 175 Rusayl
Điện thoại: +968 24449258
E-mail: harpreets@otegroup.com
Sản phẩm: hạt màu chủ (masterbatch) dùng trong ngành công nghiệp nhựa

7. Gulf Plastics Industries Co. SAOG
Địa chỉ: PO Box 55 Al Rusayl
Điện thoại: +968 24446688
E-mail: gpico@omantel.net.om
Website: www.gulfplasticoman.com
Sản phẩm: các loại bát/ cốc nhựa tự phân hủy, túi dệt, bao jumbo

8. International Poly Industries Co. LLC
Địa chỉ: PO Box 184 Rusayl
Điện thoại: +968 24448211
E-mail: sleepeze@omantel.net.om
Sản phẩm: nệm lò xo, mút hoạt tính, sofa, giường đi văng, v.v.


Nguồn: Cục Phát triển xuất khẩu và xúc tiến đầu tư Oman (PAIPED)


Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á 
 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts