Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm hóa chất tại Ô-man

Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm hóa chất tại Ô-man 

 Danh sách một số công ty kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm hóa chất tại Ô-man, do Vụ Châu Phi Tây Nam Á tổng hợp.

 
Thông tin chi tiết: 

1. Aromatics Oman Co. LLC
Địa chỉ: P.O.Box 336, Postal Code 322, Sohar
Điện thoại : +968 26853800
Fax: +968 26853830
E-mail: info@aromatics.co.om
Website : www.aromatics.com
Sản phẩm: benzene và paraxylene

2.  Gulf International Chemicals SAOG
Địa chỉ: PO Box 132, Postal Code 124, Rusayl Industrial Area
Điện thoại: +968 24446800/ 24446244
Fax: +968 24446808
Email : info@gicoman.com
Website : www.gicoman.com
Sản phẩm: các sản phẩm hóa chất dùng trong xây dựng

3.  Oman Chemical Company LLC
Địa chỉ: PO Box 54, Postal Code 100, Muscat
Điện thoại: +968 24815485/ 86
Fax: +968 24815490
E-mail: marketing@albahja.com
Website: www.albahja.com
Sản phẩm: aerosol dùng trong công nghiệp và gia dụng

4. Oman Drilling Mud Products Co. LLC
Địa chỉ: PO Box 1723, Postal Code 211, Dhofar
Điện thoại : +968 23219133/ 23219135
Fax : +968 23219134
E-mail : odmpc@omantel.net.om
Sản phẩm: barite, bentonite, calcium carbonate, hematite, mica, silica và iron carbonate

5. Oman Formaldehyde Company LLC
Địa chỉ: PO Box 94, Postal Code 327, Sohar Industrial Estate
Điện thoại : +968 26850260/270
Fax : +968 26850271
E-mail : enquiry@omanformaldehyde.com
Website : www.omanformaldehyde.com
Sản phẩm : urea formaldehyde concentrate (UFC-85), aqueos formaldehyde (AF-37).

6. Oman Methanol Company LLC
Địa chỉ: PO Box 474, Postal Code 322, Batinah Region
Điện thoại : +968 26850554
Fax : +968 26850540
E-mail : methanol@omanmethanol.com
Sản phẩm : methanol

7. Suhail Chemical Industries LLC
Địa chỉ: PO Box 580, Postal Code 112, Ruwi
Điện thoại : +968 24504718/ 24597510
Fax : +968 24597514
E-mail : sci@becoman.com
Website : www.suhailbahwangroup.com
Sản phẩm : sulphuric acid

8. The National Detergent Company SAOG
Địa chỉ: PO Box 3104, Postal Code 112, Ruwi
Điện thoại : +968 24493824
Fax : +968 24492145
E-mail : ndcoman@omantel.net.om
Website : www.ndcoman.com
Sản phẩm : linear alkyl benzene sulphonic acid, các chất tẩy rửa, bột sát trùng, dung dịch vệ sinh, chất làm mềm, v.v.
9. Oman Hygienic Products LLC
Địa chỉ: PO Box 54, Postal Code 100, Muscat
Điện thoại : +968 24815485/ 86
Fax : +968 24815490
E-mail : marketing@albahja.com
Website : www.albahja.com
Sản phẩm : sản phẩm hóa chất công nghiệp, chất tẩy rửa.

Nguồn: Oman Exporter’s Directory

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts