Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Algeria

Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Algeria

 Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu gạo của nước này.

Khi liên hệ, DN Việt nam nên lưu ý :
- Tuần làm việc của Algeria là từ chủ nhật đến thứ 5.
- Giờ của Algeria bằng giờ của Việt Nam trừ 6.
- Để quản lý thanh toán hàng nhập khẩu, Algeria quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải kê khai qua mạng (theo trang web của ngân hàng) và phải được ngân hàng xét duyệt trước khi thanh toán. Đối với các lô hàng thanh toán bằng phương thức nhờ thu (D/P hoặc CAD), Algeria quy định nhà nhập khẩu phải trình giấy báo hàng đến cảng mới được thanh toán.
- Khi giao dịch nên dùng tiếng Pháp sẽ hiệu quả hơn.

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria 
 
DANH SÁCH CÁC CTY NHP KHU GO AN-GIÊ-RI :

TÊN CÔNG TY
ĐỊA CHỈ
CONTACT
EURL CONIMEX INTERNATIONAL
CITE BOIS DES PINS
16405 HYDRA ALGER
Tel.:  +213 770 90 99 45
Fax : +213- 21 60 94 06
E-mail    :
SARL EL HOGGAR FROID
12, rue IDRIS ARKOUB ;
H- DAY  ALGER
Tel. +213 21 77 29 55
Fax : +213 21 23 16 00
E-mail : elhoggarfroid@gmail.com (Mr. BOUCHELOUI ISMAIL – Giám đốc NK)
OAIC / DIRECTION GENERALE
5,RUE FERHAT
BOUSSAD ALGER ALGERIE
Tél : +213 21 23 73 04/ 21 23 73 05
Fax : +213 21 23 70 83 (Mr. CHELGHOUM ABDESSALEM TGĐ)
GROUPE LA BELLE SPA
No.44  RUE DES ROSES,
CINQ MAISON 16212
MOHAMADIA ALGER
Tél :+213 21 82 07 91 / 21 82 07 92
Fax :+213 21 82 10 18 / 21 82 07 90
M. Dahmani Hamid (DG)
FM PRODUITS sarl
Cooperative EL Baraka,
villa n°61, Tikasraïne
16105 Birkhadem- Algérie
Tél :+213 661 50 45 13 / 661 50 45 13
/ 550 49 00 14
fmproduits@hotmail.com M. FerdjaniM’hamed (DG) M. Sanoune Sdi (DGA)
SARL ARCANE
266 LOT No4, LA
BRIDJA-STAOUELI-
16101 ALGER
Tél :+213 21 39 40 40 / 21 39 28 23
Fax :+213 21 39 40 40
M. Haouna Said (Directeur)
COMPLEX AGRO ALIMENTAIRE
Zone Industrielle
22000 – Sidi-Bel-Abbès
Tel.:  +213-555 02 02 15
Fax : +213-48 56 86 18
GROUP BOUSHABA Import Export,EURL
(GB)
545, rue Casenave
16205 Djasr Kassentina- Algérie
Tél :+213 21 83 54 10
Fax :+213 21 83 55 36
M. Boushaba Abdelmondjib (rant) M. Smati Salaheddine (Directeur)
Compagnie Maghbine
d'Avitaillement & de Ravitaillement et de Produits à l'Exportation,Spa (COMARPEX ALGERIE)
Lot B n°15
16303 Baba Hassen Algérie
Tél :+213 21 34 04 79
Fax :+213 21 340480
M. Lamri Mohamed (DG)
M. Slifi Assia (D. Commercial)

Le Goût de la Pâtisserie
74, avenue du 1er
Novembre 1954
19000 Setif Algérie
Tél :+213 771 53 89 79
M. Zaâbar Boudjemaâ (Directeur)
Rive Sud Condi,Sarl
(RSC)
146, lotissement Ameyoud,
route Azzib Ahmed, Hasnaoua 15440 Mechtras- Algérie
Tél :+213 26 21 66 54
Fax :+213 26 21 66 54
M. Mekhanache Djamal (Chargé
Marketing Dev.)
GEXIMA,Sarl
27, haouche Bentalha, lot B
n°2/7
16011 Baraki-Algérie
Tél :+213 21 76 99 39 / 555 04 17 75 /
555 04 17 56
Fax :+213 21 76 99 39
M. Modjden Athmane (Directeur)
GB AGRO Import
Export,Sarl
Cité Beaulieu, rue 15 n°116
local 02
16310 Oued Smar
Algérie
Tél :+213 21 51 65 21
Fax :+213 21 516521
CACH,Sarl
Route des Dunes
16002 Chéraga
Algérie
Tél :+213 770 43 27 41
Fax :+213 21 36 42 86
PRODALTAM,Sarl
13, route de Saoula,
Djenane Sefari, lot 2, groupe 70
16105 Birkhadem
Algérie
Tél :+213 21 55 33 55
Fax :+213 21 55 33 55
NEVAGA EURL
03 rue Teddis Hydra Alger
Tel.:   +213-554 769 435
Fax :  +213-21.601 848
E-mail : djamel.teggar@gmail.com

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts