Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu cà phê của Algeria

Danh sách doanh nghiệp nhập khẩu cà phê của Algeria

 Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê của nước này trong file đính kèm.

Khi liên hệ, DN Việt nam nên lưu ý :
- Tuần làm việc của Algeria là từ chủ nhật đến thứ 5.
- Giờ của Algeria bằng giờ của Việt Nam trừ 6.
- Để quản lý thanh toán hàng nhập khẩu, Algeria quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải kê khai qua mạng (theo trang web của ngân hàng) và phải được ngân hàng xét duyệt trước khi thanh toán. Đối với các lô hàng thanh toán bằng phương thức nhờ thu (D/P hoặc CAD), Algeria quy định nhà nhập khẩu phải trình giấy báo hàng đến cảng mới được thanh toán.
- Khi giao dịch nên dùng tiếng Pháp sẽ hiệu quả hơn.

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria 
DANH SÁCH KHÁCH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ AN-GIÊ-RI

Tên  
Địa chỉ
Liên hệ
AFRICAFE

 ZI DESSERTE N°09 ROUTE DE CHETOUANE
TLEMCEN
Telephone : +213-43.28.56.56 ,
                    +213-43.28.66.90
Fax       :      +213-43.28.66.90
E-mail    : contact@africafe-dz.com
M. Hamdani Lotfi (GĐ) 
CAFE BENOSMAN EL AMEL

02 A BD DE L'EST CITE KHEMISTI
ORAN
Telephone : +213-   41.43.19.62 &
                    +213-41.43.17.97
Fax       :       +213-41.43.19.62
Mr. BENOSMAN MOHAMED (TGĐ)
CAFE BOUKHARI

LOT AIDJA BOUFARIK
BLIDA

Telephone : +213-25.47.64.89 &
                    +213-25.47.64.92
Fax       :      +213-25.47.64.93
Mr. BOUKHARI MUSTAPHA (GĐ)
CAFE BOUSNINA 

 ZONE D'ACTIVITE N°19 BP 355
SETIF

Telephone : +213-36.93.81.35
Fax       :      +213-36.93.03.45
Mr. B.ADEL (GĐ)
CAFE ES SABAH
SETIF
05,AVENUE CHERAGA LAID   SETIF
Telephone : +213-36.93.57.57
Fax       :      +213-36.93.57.57
CAFE KHEREOUCHE

ZONE INDUSTRIELLE
  TLEMCEN
Telephone :  +213-43 28 14 14
Fax       :       +213-43.28 11 03
Mr. KHEREOUCHE (TGĐ)
OAIC / DIRECTION GENERALE
5,RUE FERHAT BOUSSAD ALGER ALGERIE
Tél :   +213 21 23 73 04/ 21 23 73 05
Fax :   +213 21 23 70 83
Mr. CHELGHOUM ABDESSALEM – TGĐ
FM PRODUITS

 30 RUE HASSAN BENAMANE,SOURCES-B.M RAIS,  ALGER
Tel.:   +213-770 91 21 58
E-mail    : fmproduits@hotmail.com
Mr. MOHAMED FERDJANI - TGĐ
COFFEE & FOOD'S IMPORT EXPORT EURL
16 RUE MOHAMED SACI EX LAMARTINE
Alger El Biar, Alger
Tel.     +213 20 37 42 68
Fax :   +213 21 92 03 25
ALGERIE COFTH SARL

23 RUE RACHID LEFKIR 
El Mouradia, Alger
Tél : +213 661 76 35 73
Fax : +213 21 77 03 23

PALAIS DU CAFE,Sarl

ZONE DE DEPOT LOT 28-06 HAMROUCHE HAMOUDI 
21000 Skikda

Tél :+213 38 74 27 49 / 93 15 87/ 92 43 24/ 770 94 47 44/ 661 94 47 44
Fax :+213 38 931587
M. Bechmich Farid (GĐ)
Eurl CHAY

1216 LOGEMENTS BATIMENT N°31 LOCAL N°7 JOLIE VUE 
Kouba, Alger
Tél :  +213 21 77 29 55
Fax :  +213 21 23 16 00
Web : www.chay-dz.com 
MR. Ismail BOUCHELOUI (GĐ)
Mobile : +213 661 41 60 43
ELLY CAFE

7 RUE ALI SOUIDANI PANORAMA 
Hussein-dey-hai El Badr, Alger

Tél : +213 21 49 65 05
Fax : +213 21 49 65 24

GROUPE OUEST BARAHAL

66 HAI EL CHOUHADAA GREGORGE EX LES CASTORS 
Oran, Oran (31), Algérie

Tel. : +213 41 46 79 32
Fax : +213 41 46 03 71
NEVAGA EURL

03 rue Teddis Hydra Alger
Tel.:   +213-554 769 435
Fax :  +213-21.60 18 48
E-mail : djamel.teggar@gmail.com
MR. DJAMEL TEGGAR (GĐ)
Groupe La Belle SPA
44, Rue des Roses, Cinq Maisons 16212 Mohammadia
Algérie
Tel.:   +213-21 82 07 91/ 21 82 07 92
Fax :  +213-21 82 10 18
Café BAMBRIK le Centaure,Sarl

16, rue Hammamouche Abed Choupot
31000 Oran
Algérie
Tél :+213 41 24 26 19 / 41 34 26 29 / 41 34 26 19 / 0550 28 17 60/ 0551 27 83 36
E-mail : centaure@yahoo.fr
M. Bambrik Nabil (GĐ Kinh doanh)
Café SIDI BOUANABA,Sarl
Lot Djebel El Ouahch n°692
25000 Constantine
Algérie
Tél :+213 31 90 67 24 / 31 61 91 49 / 559 48 48 63
Fax :+213 31 90 60 68
Café KANDI

Rue Khemis Kara
10200 Lakhdaria
Algérie
Tél :+213 26 90 40 40 / 26 90 36 90 / 0560 03 66 06
Fax :+213 26 90 13 02
LAYA ALIMENTA COMPANY,EURL

Rue des Frères Safta
09400 Boufarik

Tél :+213 25 36 84 45 /560 04 48 85
Fax :+213 25 368445 / 25 36 84 44/ 25 36 34 44
W : www.cafe-dozia.com 
Cafés AURORE

33, Route de La Soummam
18000 Jijel

Tél :+213 34 49 54 79 / 779 01 45 34 / 0661 33 52 34

DOUGUIZ,Sarl

Coopérative Universitaire, groupe 2 n°88 bis
16208 Kouba
Tél :+213 21 28 28 02 / 661 51 98 56
Fax :+213 21 28 26 50

Ets KAROUR Abdelhamid

Zone Industrielle
16013 Rouiba

Mr. KAROUR ABDELHAMID (GĐ)
 Générale d'Investissement & de Production, Sarl (GIP)
 3, route de Kadous
16105 Birkhadem
Tél :+213 21 55 04 52
Fax :+213 21 55 01 97
PLANTEUR DE JAVA,Sarl

Zone Industrielle Chetouane Desserte n°6 lot 86
13000 Chetouane
Tél :+213 43 27 32 68 / 43 27 32 38
Fax :+213 43 27 26 92
M. Gaouar Karim (GĐ)
BLANCO INTEX,Sarl

Route Azib Ahmed Hasnaoua, Local n°1
15000 Tizi Ouzou

Tél :+213 20 66 32 77 / 772 69 82 08
Fax :+213 20 66 32 77
M. Hadjeb Nourreddine (GĐ)
Société Industrielle du Café,Sarl (SICAF)

15-16, Zone de Dépôt
31110 El Karma

Tél :+213 41 51 42 50 / 661 20 31 12
M. Gaouar Fewzi (GĐ)
Café AMMAR,Sarl
Zone de Dépôt Lot n°28/06 Hamrouche Hamoudi
21000 Skikda
Tél :+213 38 93 15 87
Fax :+213 38 93 15 87
NOORESPA Import,Sarl

Micro Zone lot n°3
16012 Dar El Beida
Tél :+213 21 94 42 70 / 0661 40 41 36
M. Boughezala Mohamed-Tarek (GĐ)
KERDOUSSI & Compagnie,SNC
14, rue Abane Ramdane
24000 Guelma

Tél :+213 37 26 61 37
Fax :+213 37 26 29 69  
M. Kernoussi Ali-Eddine (GĐ)
ACTILISSE IMPORT,Sarl

4, rue Omar El Aissaoui
16006 Bouzaréah

Tél :+213 21 94 42 70 / 0661 40 41 37
Mrs Boughezala – Kellou Naroual (GĐ)
Centrale Trading des Magasins Généraux,Spa (CETRADE)

48, rue Boudjemaâ Moghni
16008 Hussein Dey

Tél :+213 21 49 52 33 / 21 47 66 38 / 661 70 31 96
Fax :+213 21 23 42 32
M. Bentaib Mohamed (DG)
M. Chiboub Djaffar (GĐ Kinh doanh)
BBS Import Export,Sarl

93C, boulevard Pasteur
25000 Constantine

Tél :+213 31 92 33 06 / 550 35 83 83 / 550 35 87 33
E-mail : sarlbbs@yahoo.fr   
M. Boussalem Fares (Gérant)
AUDISER,EURL

Villa n°45 hai El Houria, route de Douera
16203 Khraicia
Tél :+213 21 35 17 17 / 21 35 27 27 / 770 94 88 88/ 560 08 41 42/ 560 00 02 08
Fax :+213 21 35 15 15
SARL CAFE DIMO

58 Rue Ait Moulod Mohemed Oussalem Tizi-Ouzou, Algérie

Mr Hamdad Malik
Mob + 213 550 666 800
CAFE LA BOULE D’OR
Cité Djinina No 15 BLIDA
Algérie
Tél/ Fax +213 25 32 22 61 / 62
M. TARZAALI Bachir
SARL NIZIERE CAFE

Lotissement “G”, Lot 38 Oued Romane  EL ACHOUR - Alger

Tel : +213 21 307 831/  +213 665 589 577
Contact person : Mr. Abderrahmane BENARBA –  Manager

 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
 

Previous Post
Next Post
Related Posts