Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến nông thủy sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam

Danh sách nhà nhập khẩu nông thủy sản, thực phẩm chế biến Danh sách doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến nông thủy sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam. (cập nhật tháng 10/2017).

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc


Image result for thực phẩm chế biến
1 Kosco Co., Ltd Ms. Park Mira 328/329-C, Tanchungsang-ro 164, Bundang-gu, Seongnam-si. Gyeonggi-do 031-712-9371 010-6644-2329 koscocompany@gmail.com
2 SM Global Trading Mr. SB Cho 02-2664-1274 010-3509-9496 sbcho47@gmail.com
3 P&S Global Ms. Kim Hyeji 14F, 92-4 Chungdam-dong, Gangnam-gu, Seoul 010-222-3232 kenzo105@hotmail.com
4 Vital Korea Mr. Kim Seongil #208 G5-Central Plaza, Seochojunggang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 070-4327-4121 010-9483-4110 daviseong@gmail.com
5 Yeong Heung Groceries Co., Ltd Mr. Seo Glory 147-31 Sannae-ro, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungbuk 02-429-8888 010-7311-1888 yhotto@gmail.com
6 SPC GFS Mr. Joseph Lee 2620 Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul 02-2276-4146 010-9149-6706 josephlee@spc.co.kr
7 Seven Seafood Co., Ltd Mr. Kim Seung Wook 303 Garak-ro 155, Songpa-gu, Seoul 02-423-0061 070-8152-8677 sevenseafood@naver.com
8 A-Joo Corporation Mr. Yoon Tae-il 010-6254-8134 ajoocor@hanafos.com
9 Young One S&B Co., Ltd Mr. Kim Yoonsoc #403 Hanheung Bldg., Chunggye-dong 990-4. Uiwang-si. Gyeonggi-do 010-2230-9369 keyis.kim@gmail.com
10 ILJEE Company Suil HAN 234 JANGKI-RO, DALSEO-GU, DAEGU 010-4624-4459 foodgo@nate.com
11 SL Trading Mr. Changyoub Lee 51, Doechimigil, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Kyungki-do 010-4073-3900 chyleec@naver.com
12 Richealth Korea Co., Ltd Misun Lee 1109, KnK Digital Tower, 220, Yeongsin-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul 02-323-6393 010-3291-2210 misun@richealth.co.kr
13 THE GOOD COMPANY EUGENE LEE  #721 Sungwoo Starus, 16 Yeoksamro4-gil, Gangnam-gu, Seoul 070-8289-2142 010-2838-2141 mercysky@hotmail.com
14 KGH Industry Ltd Charlie Lee 6, Pogok ro, 61 Beon gil, Pogok eup, Cheoin gu, Yongin si, 031 339 9456 010 8741 6555 cnlee2050@gmail.com
15 Savia Int’l CO.,LTD Gerard Kim W 1408 HanshinInterValley24, 322, Teheran-ro, Yeoksam-dong, Gangnam-Gu 02-2183-0828 010-5192-8767 purchase2@saviaintl.com
16 MK ENTER CO LTD Gyujin,Choi 3F,Nak-Wan Bld,20,Yeongdong-daero 131-gil,Gangnam-gu,Seoul 070-5097-5979 010-4367-2229 livestone2k@mkenter.co.kr
17 Blue Nile Trading Ms. Jieun Kim Suite 814, Gangseo-Ro 439, Gangseo-Gu , Seoul 02-522-8824   010-6284-2051  bnt767@naver.com
18 YEONGSHIN KOREA Ava Hwang Room 1122, Poonglim VIP-Tel 127 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, 02-3273-9670 Yeongshinkorea.ava@gmail.com
19 Nature Flora Choi Wook 434#Choiinsung-ro,Choiin-Gu,Yongin-city,Gyeonggi-Do 031 339 0041 010 8811 8887 wook521@hanmail.net
20 Fresh etto Park Kwang Hyun seoul city, songpa-gu, beobwon-ro 11gil, A dong 401   070-4366-0075 010-4943-8218 pns9117@naver.com
21 Kunmin F&C Co., Ltd. Mr. Janghoon Park  Rm 903, VIP Bldg, 426 Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul 070-7012-2122 010-4621-1482 kunminfnc@daum.net
22 Jin Food  Phung Thi Thu Hien  6th Floor, OSL Bldg, 94 Mabang-ro 2-Gil  Seocho-Ku, Seoul 010-6508-1808 trade@jsfm.co.kr    
23 Goodseed Co.,Ltd Mr. C.J. Mah, Researcher 325-39, Bokwangro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 412-510 http://cellfiber.com cjmah@chol.com
24 Fooins  Mr. Chris,Sales Director #31, 2nd Floor, 579 Gyeongin-ro, Guro-gu, Seoul 08212 http://fooins.com 010 9732 0417 chris@fooins.com
25 Daesang Mr. Kim Joohee, Food Business Unit Deasang Building, 26 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, 02586 http://daesang.com 010 4249 1465 angeljoo@daesang.com
26 Dongwha Pharm Mr. Sun Tae Hwang 19th Floor, 98 Huam-ro, Jungu, Seoul 010 7120 3597 suntae@dong-wha.co.kr
27 Dely Fresh 010 8994 1460 dsco33@naver.com
28 Nongshim Mr Jong Joon Yoon, Senior Manager 112 Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, Seoul http://nongshim.com 010 9063 7739 jj-yoon@nongshim.com
29 PNS Global Ms Hyeju Kim 010 2220 3232 kenzo105@hotmail.com
30 Dong Ju ACE Corp Mr. Young Hwan Kim Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul 010 5340 0825 dongjuace@hanmail.net
31 Goldenfit Co.,Ltd Mr Ko Young Gi, Assistant Manager 175 Choil-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea http://goldenfit.com 010 8411 3222 goygi@naver.com
32 Angel Yeast Co.,Ltd Mr.Eric Ao, International Businees Director http://en.angelyeast.com  +86 717 6369888 aoyh@angelyeast.com
33 FineFT Mr. Namjun Hwang, Marketing Manager 3524 Charyeong-ro Jeongan-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Seoul http://fineft.co.kr 010 7192 1749 hwangkbp@hanmail.net
34 A-Joo Corp Mr. Tae Il Yoon, President 3rd Floor, 123-11, Hongjedong Seodaemoon-gu, Seoul 017 254 8134 ajoocor@hanafos.com
35 SungPoong Corporation http://sungpoong.co.kr/default/
36 CAC Trading Co, Ltd. 472, Gebong 2 dong, Guro gu, Seoul  02-533-3483
37 Dongshin Toolpia http://dstoolpia.co.kr/
38 KOR-BER CO., LTD. http://www.korberco.com/
39 Sooil Commerce INC. http://www.sooilltd.com/
40 GREEN CHEM KOREA CO.,LTD. http://www.grchem.co.kr/korean/portal.php
41 ARK Line Ltd http://www.arkline.co.kr/
42 Hanshinn International Corporation http://www.hanshinn.com/
43 JOEUN FOOD TECH CO.,LTD http://www.joeunfd.com/
44 Vital Korea http://vitalkorea.co.kr/


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts