Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thủy hải sản

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thủy hải sản


 Thương vụ VN tại Algeria xin giới thiệu danh sách DN Algeria nhập khẩu thủy hải sản.

 
Khi liên hệ, DN Việt nam nên lưu ý :
- Tuần làm việc của Algeria là từ chủ nhật đến thứ 5.
- Giờ của Algeria bằng giờ của Việt Nam trừ 6.
- Để quản lý thanh toán hàng nhập khẩu, Algeria quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải kê khai qua mạng (theo trang web của ngân hàng) và phải được ngân hàng xét duyệt trước khi thanh toán. Đối với các lô hàng thanh toán bằng phương thức nhờ thu (D/P hoặc CAD), Algeria quy định nhà nhập khẩu phải trình giấy báo hàng đến cảng mới được thanh toán.
- Khi giao dịch nên dùng tiếng Pháp sẽ hiệu quả hơn.

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria


DANH SÁCH CÔNG TY NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN-GIÊ-RI

Tên
Địa chỉ
Liên hệ
 Prima Viande,Sarl
 Zone d'Activité Taharacht
06200 Akbou
Algérie
Fax       :      +213 34 35 87 60
Mrs. Bartouche Ourida (GĐ)
BOUALI Ahmed,EURL (EBA)

22, lot C El Djamila
16202 Ain Bénian
Algérie

Telephone : +213 21 30 10 98
Fax       :     +213 21 30 10 98
Mr. Bouali Ahmed  (GĐ)
Entrepôts Frigorifiques de la Méditerranée,Spa (FRIGOMEDIT)

Zone Industrielle, Voie 19 route de Dar El Beida
16310 Oued Smar
Algérie

Telephone : +213 21 52 06 28
             contact@frigomedit.dz
Website : www.frigomedit.dz  
Mr. Cherifi Mehdi  (GĐ kinh doanh)

INALCA ALGERIE,Sarl

8, rue Chérif Hamani
16100 Alger Centre
Algérie

Telephone : +213 21 71 83 87/ 71 74 47
Fax       :     +213 21 71 83 87
             lyes@inalca.it
Mr. YAICI Boubekeur  (TGĐ)
Hispano Algérienne de l'Alimentation,Sarl (H.A.AL)

Zone Industrielle Hassi Ameur n° 37A
31291 Hassi Bounif
Algérie
Telephone : +213 40 22 91 10/ 22 91 11
Mobile      :     +213 982 400 620
Mme MOUSS Leila  (GĐ TM)
GRANDS MAGASINS FRIGORIFIQUES, SARL (GMF)

ZAC Taharacht Akbou Algerie
Tel.  +213  34 35 87 59 / 34 35 75 16
Fax. +213  34 35 87 60 / 34 35 75 17
Mr. Batouche Samya (GĐ)
Mobile : +213 770 970 588
GROUPE AGRO-FROID, SPA

Zone USTO Ilot No.27,  BP 9376,  31 036 Oran  Algerie
Tel.  +213  41 42 96 39 / 41 42 96 41
Fax. +213  41 42 96 42
Mr. BERIDJI BOUTILILISSE (CT-TGĐ)
PROMAL SARL

Zone d’equipement – Bouharoun TIPAZA
ALGERIE
Tel./Fax  +213  24 40 45 85/  +213 550 455146 
Fax : +213 24 40 45 86
 E-mail :    sarlpromal@yahoo.fr
Mrs. LAIDANI OUAHIBA – (GĐ)
HML FOOD AND SERVICE SARL

LOT 77 LES MANDARINES PINS MARITIMES
Mohammadia, Alger (16), Algérie
Tél : +213 21 21 96 01 
Fax : +213 21 21 96 01    

MIDI PECHE, EURL
11, bvd ALN ( ex- Front de mer) , ORAN 

Mr. El-Ghazi Yacine (GĐ)
BOUALI AHMED, EURL/ Sigle: EBA
Lot C n° 22, El Djamila, Ain Benian , ALGER 
Poissons frais. Crustacés.
Tél: 213 21 30 10 98 / 30 50 13
Fax: 213 21 30 50 13  
SOCIETE MIXTE ALGERO ESPAGNOLE DE PECHE, SARL/ Sigle: SMALEP
03, rue Khelifa Boukhalfa , ALGER 
Crevettes.
Tél: 213 21 63 37 21 / 770 904112 / 661 521660
Fax: 213 21 63 37 21  
Mr. Lebik Mourad (TGĐ)
RAFEXPORT, SARL
27, avenue Chakib Arselane , ORAN 
Crevettes. Langoustes.
Tél: 213 41 34 98 63 / +213 772 503280
Fax: 213 41 24 36 54  
ECHABAKA EZARKA, EURL
Route d'Annaba, El Kala , EL-TARF 
Poissons frais.
Tél: 213  550 50 27 59    
MUSKATEN, SARL
19, Bois des Cars, Dely Ibrahim , ALGER 
Poissons. Crustacés vivants. Poissons d'ornement
Tél: 213 21 43 81 52 / +213 661 564825
Fax: 213 21 43 81 52  
Email :  muskatenalger@yahoo.fr     
ALGERIAN CRUSTACEA & FISH, EURL / Sigle : ACF
Amara II, Lot n°07, Chéraga , ALGER 
Poisson. Crustacés.
Tél: 213 550 772120 / 551 251728 / 557 070542
Email : mus_beldi@hotmail.com  
SARL PARADOXE
RUE DES FRERES AZIZOU
16035 Hydra Alger
ALGERIE
Tél : +213 23 57 01 43
Fax : +213 23 57 01 44
M. Lakhdar CHERFAOUI (TGĐ)
EURL LA RUCHE
Extention B1 No 16 Ain Benian Alger
Tel. +213 555 243 912 / 550 333 220
CEVITAL GROUP
Illot D, No 6 Zhun Gabidi
16005 Kouba, Alger
Algérie
Tél : +213 23 56 38 02 / 23 56 38 06
Fax : +213 23 56 38 14 / 23 56 38 79
E-mail : contact@cevital.com Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts