Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thuốc thú y

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu thuốc thú y

Image result for thuốc thú y

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria nhập khẩu, kinh doanh thuốc thú y để các công ty Việt Nam quan tâm liên hệ.

Tên 
Địa chỉ
Liên hệ
 Union des Laboratoires,Sarl (UNILAB)

 33, rue des Frères Belaici
16301 Mehelma
Algérie

 Tél :+213 21 32 34 46
Fax :+213 21 32 34 47

CYCLOVET,Sarl

351, cité Boussouf 4ème Tranche
25002 Constantine
Algérie

Tél :+213 31 66 08 21
Fax :+213 31 66 08 22
E-mail : cyclovetsarl@yahoo.fr
Website : www.cyclovet.com
Mr. Boussouf Djamel (TGĐ)

VETRAL,Sarl

Parc de La Concorde, route de
Kaddous Saïd Hamedine
16405 Hydra
Algérie

Tél :+213 21 54 68 27
Fax :+213 21 54 76  05
E-mail : infovetral@vetral-dz.com
Wbesite : www.vetral-dz.com
Mr. Naamane Ali (GĐ)
Laboratoire de Diagnostic Maghrébins,SNC (LDM)

ZI Oued Hamimime
25100 El Khroub
Algérie

Tél :+213 31 95 51 53
Fax :+213 31 95 54 36
E-mail : contact@ldmgroupe.com
Website : www.ldmgroupe.com
Mr. Elammouch Mahamed (TGĐ)

GOLDEN FIELD,EURL

35, domaine Ahmed Chicha, route de Ain Benian
16002 Chéraga
Algérie

Tél :+213 21 37 59 31
Fax :+213 21 37 59 83
E-mail : goldenfield@aloline.com;
sales@goldenfield-alg.com

ASCOT International

Cité 170 logements, bâtiment 1, local 12
16013 Rouiba
Algérie

Tél :+213 21 81 54 74
Fax :+213 21 81 78 02
E-mail : l.ascot@yahoo.com
Website : www.ascot-dz.com
Mr. Barchiche Lyes (TGĐ)

Biological and Chemical Institute,Sarl (BCI ALGERIE)

Gare n°5 & 6
16001 Zéralda
Algérie

Tél :+213 21 32 88 83
Fax :+213 21 32 88 82
E-mail : bcialger@gmail.com
Mr. Boumaza Abdelmoumen (TGĐ)

Laboratoire Algérien de Chimie Pharmacie (LACP)

24, rue Khelifi Mohamed
16008 Hussein Dey
Algérie

Tél :+213 770 95 89 26
E-mail : lacp-dz@hotmail.com


Pfizer Saidal Manufacturing,Spa (PSM)

Zone Industrielle de
Oued Smar
16012 Dar El Beida
Algérie

Tél :+213 21 50 57 35
Fax :+213 21 50 57 35
Website : www.pfizer.com

VETAM SARL

RUE DU 1er NOVEMBRE 1954 PROMOTION IMMOBILIERE RAHMANI ABDELALI BLOC B
El Eulma, Setif (19), Algérie

Tél :+213 36 86 46 46
Fax :+213 36 86 48 91
E-mail : vetam_dzc@yahoo.fr
Mr. Djemili Khier (TGĐ)
Mob. +213 550 46 46 30

RBCO RB COMPANY EURL

CITE DES 450 LOGTS LOTISSEMENT SERAOUI VILLA C 4
El Khroub, Constantine (25), Algérie

Tél :+213 31 80 78 87
Fax :+213 31 80 78 87
E-mail : riad_boubguira@yahoo.fr;
rbcoalgerie@yahoo.com
Mr. Bouguira Riad (TGĐ)
Mob. +213 770 10 00 06

AGRICOM INTERNATIONAL SARL

OUED EL KERMA BP 76 C
Gue De Constantine, Alger (16), Algérie
Tél :+213 23 53 82 04
Fax :+213 23 53 82 05
E-mail : sarlagricom@yahoo.fr;
Mr. Nouari Mohand (TGĐ)
Mob. +213 550 00 00 30

VETO PHARM SARL
147 Zone Industrielle Le Rhumel
25000 Constantine Algerie
Tél :+213 31 66 41 13
Fax :+213 31 66 42 44
E-mail : vetopharm@hotmail.com;
Othmani.rachid@gmail.com;
Mr. Ghenim Mahamed Nabil (TGĐ)

UNILAB SARL

33 RUE DES FRERES BELAISSI
Mahelma, Alger (16), Algérie

Tél :+213 21 32 34 47
Fax :+213 21 32 34 47
E-mail : unilab.mb@gmail.com;
Mr. Nouari Mohand (TGĐ)

MILAVETA EURL

RUE SEIGHI AHMIOUID
Mila, Mila (43), Algérie

Tél :+213 31 47 42 42 / 31 57 48 28
Fax :+213 31 57 66 73
E-mail : milaveacel@yahoo.fr;
Mr. Boussouff Malik (CT-TGĐ)
Mob. +213 661 33 82 15

SANVET EURL

LOT C 13
Draria, Alger (16), Algérie

Tél :+213 23 26 45 35
Fax :+213 21 41 73 32
E-mail : eurl.sanvet@yahoo.fr;
Mr. BenaissaMohamed-Karim (TGĐ)
Mob. +213 550 40 02 58Thương Vụ Việt Nam tại Algeria 

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts