Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu giày dép

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu giày dép

Image result for giày dép shopping

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Algeria xuất nhập khẩu giày dép để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
 Danh sách cụ thể:
TÊN CÔNG TY,  ĐỊA CHỈ
SỐ TEL./FAX
LĨNH VỰC KINH DOANH
AFRIC SPORT SARL
110 HAI EMIR ABDELKADER N°31
Oran, Oran (31), Algérie
Tel. : +213 41 42 35 00
Fax : +213 41 42 35 01
- Xuất nhập khẩu hàng thể thao
- Xuất nhập khẩu giầy thể thao
AFRICA PROTECTION SARL
ZONE D'ACTIVITE LOT N°3
ROUTE DE BATNA BP 143 BIS
Setif, Setif (19), Algérie
Tel. : +213 36 93 96 28
Fax : +213 36 93 96 04
- Xuất nhập khẩu giày dép, quàn áo bảo hộ lao động
EL AFOU EL KARIM EURL
CITE ALI SADEK LOT 8
Bordj El Kiffan, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 770 14 4029
Fax : +213 21 87 05 90
- Xuất nhập khẩu giày dép các loại
SOLUTECH SARL
CITE 176 LOGTS BOUHDID
RESIDENCE EL ANNEB
Annaba, Annaba (23), Algérie
Tel. : +213 38 54 22 38
Fax : +213 38 54 22 38
- Xuất nhập khẩu găng tay và giày bảo hộ.
TSA TRADING SAFETY ALGERIA EURL
66 ROUTE DE MEFTAH ZONE INDUSTRIELLE N° 4
Oued Smar, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 56 45 28
Fax : +213 21 51 41 77
- Xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, găng tay bảo hộ.
HABRI SPORTS TRADING SARL
25 RUE MOHAMED SEGHIR SAADAOUI
Bab El Oued, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 62 09 52
Fax : +213 21 62 09 52
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng thể thao ;
- Xuất nhập khẩu giày thể thao
HABRI SPORTS TRADING SARL
7 AVENUE MUSTAPHA KHALEF
(EN FACE L'ECOLE D'ARABIE SAOUDITE)
Alger El Biar, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 94 68 86
Fax : +213 21 94 68 86
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng thể thao ;
- Xuất nhập khẩu giày thể thao
HABRI SPORTS TRADING SARL
11 RUE AHCEN ACHOUR
EL KETTANI
Bab El Oued, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 97 08 03
Fax : +213 21 97 08 15
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng thể thao ;
- Xuất nhập khẩu giày thể thao
HABRI SPORTS TRADING SARL
4 RUE KAOUCH
CHEMIN DE DELY BRAHIM
Dely Ibrahim, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 36 53 42
Fax : +213 21 36 53 42
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng thể thao ;
- Xuất nhập khẩu giày thể thao
SANID
(SOCIETE ALGERIENNE D'IMPORTATION & DE DISTRIBUTION SARL)
RESIDENCE SAHRAOUI DEUX BASSINS BT 3 N° 1
El Achour, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 94 78 72
Fax : +213 21 94 78 63
- Xuất nhập khẩu giầy thể thao
MISTRAL SPORT SARL
2 BIS BOUZAD ALI
Cheraga, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 38 53 99
Fax : +213 21 38 53 88
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng thể thao ;
- Xuất nhập khẩu giày thể thao
SPORT & CONFORT
4 RUE DOCTEUR BENZERDJEB
Tlemcen, Tlemcen (13), Algérie
Tel. : +213 43 26 42 49
Fax : +213 43 26 42 49
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng thể thao và giải trí
JANISSAIRE IMPORT COMPANY EURL
COMPLEXE LES CASCADES DAS BENHADDADI RN N° 41 BP N° 11
Cheraga, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 36 62 26
Fax : +213 21 36 62 22
- Xuất nhập khẩu giầy dép các loại
HADBOUN COMMERCE PEAUX & CUIRS
RUE AZZOUZ MOHAMMED ILOT 212 LOCAL N°2 CITE IBN BADIS
Nedroma, Tlemcen (13), Algérie
Tel. : +213 43 35 73 38
Fax : +213 43 35 92 08
- Xuất nhập khẩu giầy dép các loại
TIP TOP IMPORT EXPORT SARL
ZONE D'ACTIVITE EL ALIA
Bab-Ezzouar, Alger (16), Algérie
Tel. : +213 21 24 98 32
Fax : +213 21 24 60 87
- Xuất nhập khẩu giầy dép các loại

Hoàng Đức Nhuận
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts