Danh sách công ty Algeria xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hàn điện

Danh sách công ty Algeria xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hàn điện

Related image

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hàn điện để công ty trong nước quan tâm tham khảo.
DANH SÁCH CÔNG TY XNK NGÀNH HÀN ALGERIA

Tên
Địa chỉ
Liên hệ
Oran Machine Outillage Isolation,Sarl (OMOI)

Zone Industrielle Bir El Djir
31130 Bir El Djir
Algérie
Telephone : +213 41 27 35 13,
                    +213 41 27 35 14
 M. Bendjelali Mourad (TGĐ)
Mobile. +213 555 00 44 03,  +213 770 95 85 01

TECHNO SOUDURE SARL

120 ROUTE DE LA SNTA
Baba Hassen, Alger (16), Algérie
Telephone : +213 21 35 01 81/ 661 53 20 51
Fax       :      +213 21 35 01 96/ 21 35 01 60
M. Smahi Mohamed-Reda (TGĐ)
 METALOR SARL

 5 BOULEVARD COLONEL AHMED BENABDERREZAK
Oran, Oran (31), Algérie

Telephone : +213 41 40 81 82/ 40 10 67
Fax       :     +213 41 40 89 64/ 41 35 26
M. Amri Ahmed  (GĐ)
INVEST INOX EURL
AUTOROUTE DE BLIDA
EN FACE EL AFFAK
Birkhadem, Alger (16), Algérie

Telephone : +213 21 44 88 82/ 20 24 55 74
Fax       :     +213 21 44 88 81
M. Zemmeam Ramdane (TGĐ)
Mobile : +213 661 50  45 24/  770 31 29 15
BATP & INDUSTRIES SARL

CITE AIN ALLAH BT 309 APPT N° 4
Dely Ibrahim, Alger (16), Algérie
Telephone : +213 21 36 66 12
Fax       :     +213 21 37 98 17
E-mail : batp@batp.com.dz;  
M. Benhadid Saleh  (GĐ KD)
HOSNA KAMEL IMPORT EXPORT EURL
COPERATIVE EL WAHAT N°7 RUE 1er NOVEMBRE 54
El Eulma, Setif (19), Algérie

Telephone : +213 36 87 36 36/ 87 56 56
Fax       :     +213 36 87 76 76/ 87 45 50
              Hosna_kamel@hotmail.fr
M. Hosna Kamel  (GĐ)
EXTRA METAL SARL

ROUTE NATIONALE 26
Akbou, Bejaia (06), Algérie
Telephone : +213 34 35 60 89
Fax       :     +213 34 35 60 89
M. Alloul Mohamed  (GĐ)
SOUDAGE MODERNE SARL

CITE 5 FUSILLES DALI BOUDJEMAA
Setif, Setif (19), Algérie

Telephone : +213 21 50 50 34
Fax       :     +213 36 84 60 60
M. Haouchet Malek  (GĐ)
OUTILAC ALGERIE SARL

7/10 Ouled Belhadj
16305 Saoula
Algerie

Telephone : +213 21 56 16 66/ 21 30 97 73
Fax       :     +213 21 56 16 67
E-mail : sarloutilac@yahoo.fr;  
M. Leclerc Roger  (GĐ)

Hoàng Đức Nhuận
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts