Danh sách công ty Algeria xuất nhập khẩu bao bì

Danh sách công ty Algeria xuất nhập khẩu bao bì

Image result for xuất khẩu bao bì

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bao bì để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, tham khảo.
DANH SÁCH CÔNG TY ALGERIA XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ

TÊN CÔNG TY,  ĐỊA CHỈ
SỐ TEL./FAX
MẶT HÀNG KINH DOANH
CAM SAV ALGERIE SARL
ZA AMMARA N° 523 ROUTE D'OULED FAYET
Cheraga, Alger (16), Algérie

Tél : +213  21 36 30 98
Fax : +213  21 36 29 55
Xuất nhập khẩu các loại bao bì
CDIEPI SARL
LOTISSEMENT N° 233 HAI KHEMISTI
Bir El Djir, Oran (31), Algérie

Tél : +213 41 43 15 88
Fax : +213 41 43 15 88
Xuất nhập khẩu các loại bao bì
SB TRADING IMPORT SARL
6 RUE TAGGORT SIDI M'HAMED
Alger Sidi M'Hamed, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 32 80 82
Fax : +213 21 73 26 31
Xuất nhập khẩu các loại bao bì
GENIPACK SARL
CITE SERAPI BAT D
Birkhadem, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 55 34 32
Fax : +213 21 55 48 85
Xuất nhập khẩu các loại bao bì
EURO PLAST IMPORT EURL
ROUTE NATIONALE N°24 VILLA N°8 1er ETAGE ALI LIGUIA
Boumerdes, Boumerdes (35), Algérie

Tél : +213 24 81 53 71
Fax : +213 24 81 60 56
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
TRANSPAC SARL
ZONE SEMI - INDUSTRIELLE ABOU TECHFINE
Tlemcen, Tlemcen (13), Algérie

Tél : +213 43 27 72 73
Fax : +213 43 20 20 35
Xuất nhập khẩu giấy và nguyên liệu giấy, bao bì carton
CHOUROUK EL AYAM TRANSACTIONS SARL
LOTISSEMENT MAKOUDI 2 N°92
Bab-Ezzouar, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 51 48 66
Fax : +213 21 52 18 25
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
MELINAS IMPORT EXPORT / SHARP BRIGHT TRADING LIMITED SHBR EURL
COOP IMMOBILIERE TAAMIR N° 23 DALLAS 3EME TRANCHE
Setif, Setif (19), Algérie

Tél : +213 36 93 96 24
Fax : +213 36 93 96 23
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
PACKAGING MACHINERY EURL
CITE DES 1200 LOGTS BLOC N°1
Bab-Ezzouar, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 24 54 54
Fax : +213 21 24 57 57
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
ORSE TECHNOLOGIE ENERGIE DEFENSE SARL
VILLA EPLF N°110
Zeralda, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 32 73 36
Fax : +213 21 32 68 15
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
FOREX IMPORTATION
13 RUE AMRANI NOUREDDINE SEDDIKIA
Oran El M'Naouer, Oran (31), Algérie

Tél : +213 41 40 16 91
Fax : +213 41 40 16 91
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
ASSITEC SARL
CITE FRANTZ FANON BATIMENT 3 APPARTEMENT 1 BP N° 9
Boumerdes, Boumerdes (35), Algérie

Tél : +213 24 91 16 54
Fax : +213 24 91 20 58
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
FLEXOSPRINT SARL
ZONE INDUSTRIELLE N 73
BP 74 DAR EL BEIDA
Oued Smar, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 50 64 46
Fax : +213 21 50 66 78
Xuất nhập khẩu các loại bao bì
HIGH PACK EURL
124 RUE BOUDJEMAA TEMIME
Draria, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 35 46 26
Fax : +213 21 35 46 26
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
ORSE MACHINE SARL
VILLA EPLF N°110
Zeralda, Alger (16), Algérie

Tél : +213 21 32 73 20
Fax : +213 21 32 68 15
Xuất nhập khẩu máy móc và nguyên liệu bao bì
TLEMCEN PAPIER
ABOUTECHFINE
Tlemcen, Tlemcen (13), Algérie

Tél : +213 43 20 72 54
Fax : +213 43 20 35 18
Xuất nhập khẩu các loại bao bì

Hoàng Đức Nhuận
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts