Danh sách công ty Algeria nhập khẩu thiết bị văn phòng
Danh sách công ty Algeria nhập khẩu thiết bị văn phòng

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria nhập khẩu thiết bị văn phòng để doanh nghiệp trong nước quan tâm liên hệ.
Danh sách công ty Algeria nhập khẩu thiết bị văn phòng
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Danh sách công ty Algeria nhập khẩu thiết bị văn phòng


Tên
Địa chỉ
Liên hệ
BUROPRATIC
1 RUE MOULOUD

MEDJANE - EL-BIAR ALGER
Telephone : +213-21.92.83.12

Fax        :       +213-21.92.83 24


Mr. Belkebla Farouk (GĐ)
COPIE REVE
COOP.EL BAHDJA CITE 11

DECEMBRE 1960

BOUMERDES
Telephone : +213-24.81.70.69

Fax        : +213-24.81.70.69
CVEL
ZONE D'ACTIVITE BP 137 -

DAR EL BEIDA ALGER
Telephone : +213-21.64.30.86 &

+213-21.50.80.49

Fax        : +213-21.64.30.86
ZITOUNI BUREAUTIQUE EURL
LOTISSEMENT HAOUCHE ATTAR LOT 1 ILOT 2
Dar El Beida, Alger (16), Algérie
Telephone : +213-21 75 26 67

Fax        : +213-21 75 26 67
DILMI REDA

ETABLISSEMENT
CITE DE MOUDJAHIDINE 8

Ben Aknoun Rp, Alger (16), Algérie
Telephone : +213-21 92 08 49

Fax : +213 21 92 92 71

Mobile    : +213-550 42 18 10
TIMO IMPORT EXPORT SARL
LOT. 19 BT B

Ain Naadja, Alger (16), Algérie
Telephone/fax : +213-20 37 92 93

Mobile    : +213-771 15 41 58
ALGERIA

COMPUTER NEGOCE SARL
36 LOT FRERI 03 GROUPE

C

Hamiz, Alger (16), Algérie
Telephone  : +213-21 87 85 78

Fax    : +213-21 87 85 78MADANI SCOLAIRE ET BUREAU SARL
COMMUNE FRIKAT CENTRE
Draa El Mizan, Tizi Ouzou

(15), Algérie
Telephone/fax : +213-26 38 61 52

Mobile    : +213-770 80 67 80
GLOBAL

SCIENTIFIC MEDICAL EURL
7 BIS A RUE DEBBAH

LOUIZA BAB EL KANTARA Constantine, Constantine (25), Algérie
Telephone/fax : +213-31 88 32 89
TECHNO

MODERNE STATIONERY SARL
CITE LES MANDARINIERS

LOT 179 PINS MARITIMES Mohammadia, Alger (16), Algérie
Telephone : +213-21 21 08 81

Fax        : +213-21 21 08 60
PAPETERIE CITY

CENTER
CITE 1850 LOGTS BLOC

19D/27

Hassi Messaoud, Ouargla

(30), Algérie
Telephone/Fax : +213-29 79 31 96

Mobile    : +213-661 53 90 62
B COREAL E SARL
ZONE INDUSTRIELLE

ROUTE DE CONSTANTINE Tebessa, Tebessa (12), Algérie
Telephone : +213-37 59 26 90

Fax : +213 37 59 29 03

Mobile    : +213-555 03 74 79


MONDIAL PRESTIGE
PARC DES

LOISIRS.CAROUBIER - HUSSEIN DEY,  ALGER
Telephone : +213-21.21.03.75 &

+213-21.21.03.76

Fax        : +213-21.21.93.02

E-


Personne a contacter : Mr.DERBAH TAHAR
OFFICE WORLD

BUREAUTIQUE
LOT No1, SAID HAMDINE -

BIR MOURAD RAIS, ALGER
Telephone : +213-21.82.02.52

Fax        : +213-21.82.02.54


Tơng V Việt Nam tại AlgeriaKhởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts