Danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc

Danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc xin cung cấp danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc để quý Hiệp hội/doanh nghiệp tham khảo
Image result for nhập khẩu hàng dệt may gia dụng
 Tên doanh nghiệp
SĐT
Website/ Email
Sản phẩm nhập khẩu (các loại khăn thảm)Giường
 Bàn
NVS/
Bếp

E.LAND WORD LTD.
+82-2-323-0456
www.eland.co.kr
DANDONG TRADING CO.
+82-2-555-0916/7
postgraduate@hanmail.net
-
-
COSTCO WHOLESALE KOREA LTD.
+82-2-2630-2722
www.costco.co.kr
SONGWOL TOWEL CO.
+82-55-911-1000
www.songwol.co.kr
-
-
PYUNG AN CO.
+82-53-582-2386
www.amante.co.kr
SHINSEGAE EMART
+82-2-380-5114~7
Emart.shinsegae.com
2001 OUTLET CO.
+82-2-323-0456
www.eland.co.kr
-
CASAMIA CO.
+82-31-701-7998
www.casamia.co.kr
-
-
ALLIED YOUNG FORTUNE BRANDS CO.
+82-2-2631-0226
www.winenara.com
-
SHINHEUNG SEJIN CO.
+82-2-2267-4011
www.protocol.com.kr
-
-
WONU CO.
+82-2-569-5722
www.wonu.co.kr
-
-
MUNHWA TRADING CO.
+82-2-561-2028
Munhwa.en.ec21.com
-
-
SSAMZIE CO.
+82-2-422-8111
www.ssamize.co.kr
-
-
SUNGBO CLEAMY CO
+82-31-959-2811/2
www.esungbo.com
-
-
BLACK & DECKER ASIA PACIFIC PTE. LTD
+82-2-3016-9254
www.blackanddecker.co.kr
-
-


Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts