Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản của Algeria

Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản của Algeria

 

Thương vụ Vn tại Algeria xin gửi danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu hàng nông sản của Algeria. Lưu ý: Khi viết thư giới thiệu với khách hàng, Quý công ty nên làm dưới dạng văn bản có đóng dấu rồi scan gửi qua email. Nếu thư giới thiệu viết bằng tiếng Pháp thì càng tốt. Tuần làm việc tại Algeria bắt đầu từ chủ nhật đến thứ năm (thứ sáu và thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần).
 
DANH SÁCH CÁC CTY NHẬP NÔNG SẢN AN-GIÊ-RI :

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ
ĐỊA CHỈ
Số Điện thoại/ Fax / E-mail
SARL QUALITY FOOD

02 RUE OMAR YACEF
HAUTE CASBAH
ALGER    ALGERIE
Tel: +213 21 71 72 59
+213 555 79 80 85
Fax: + 213 21 71 72 59
Mobile : +213 792 867 467
E-mail : bouchenetoufik@yahoo.fr
FM PRODUITS

30 RUE HASSAN BENAMANE,SOURCES-B.M RAIS,  ALGER
Tel.:   +213-21.54.49.57
Fax :  +213-21.54.49.58
E-mail    : fmproduits@hotmail.com
EURL CHAY

1216 - Logts Bt 31,
Local 07 Joilie Vue  - Alger
Tel.:   +213-21.77.29.55
Fax :  +213-21.23.16.00
E-mail    : contact@chay-dz.com
Tél : 
Fax :
COMPLEX AGRO ALIMENTAIRE AZZOUZ

Zone Industrielle
22000 – Sidi-Bel-Abbès
Tel.:   +213-555 02 02 15
Fax :  +213-48 56 86 18
E-mail    : azzouz.aek@gmail.com
bellouati.bouazza01@gmail.com
EURL NEVAGA
IMPORT EXPORT

03 RUE TEDDIS HYDRA ALGER
Tel.:   +213-21.60.18.48
           +213-554 769 435
E-mail    : djamel.teggar@gmail.com
ALGERIE COFTH SARL
23 RUE RACHID LEFKIR
El Mouradia, Alger (16), Algérie
Tel./Fax  +213-661 76 35 73
E-mail : algerie-8cofthe@yahoo.fr
         
                                                                                                                                                                                           
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp 
Previous Post
Next Post
Related Posts