Danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm của Algeria

Thương vụ Vn tại Algeria xin gửi danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm của Algeria. Lưu ý: Khi viết thư giới thiệu với khách hàng, Quý công ty nên làm dưới dạng văn bản có đóng dấu rồi scan gửi qua email. Nếu thư giới thiệu viết bằng tiếng Pháp thì càng tốt. Tuần làm việc tại Algeria bắt đầu từ chủ nhật đến thứ năm (thứ sáu và thứ bảy là ngày nghỉ cuối tuần).
 
 
 
DANH SÁCH CÔNG TY NHẬP KHẨU THỰC PHẨM  AN GIÊ RI

TÊN
ĐỊA CHỈ
Liên hệ
 LA PRINCIERE

03 CITE DES FRERES DJENADI
Blida, Blida (09), Algérie
   
Tel./Fax : +213 25 41 25 90

RUMI Algérie International Dairy Products,Sarl

150, rue Aissat Idir
16002 Chéraga - Algérie
Tél :+213 21 36 76 28
Fax :+213 21 36 76 42
(M. Samah Abdelmajid -TGĐ)
Société Aurassienne des Biscuits & Denrees Alimentaires,Spa (SABDAL)

 • Zone industrielle Jardin Est
  05300 Merouana - Algérie
 • Tél :+213 33 83 10 49
 • Fax :+213 33 831142
(M .Khanfuci Laid – PDG)
Mobile : +213 770 96 18 89
DOUGUIZ,Sarl

 • Coopérative universitaire GR 11 n°9
  16208 Kouba - Algérie
 • Tél :+213 21 28 28 02
 • Fax :+213 21 282650
(M. Rahmoune Nabil(DG –T. Pháp)
Groupe YAHIAOUI,Sarl

 • 45, chemin Fernane Hanafi
  16008 Hussein Dey - Algérie
 • Tél :+213 21 23 18 58
 • Fax :+213 21 232153
(M. Yahiaoui Nacer – PDG)  F, E
BIO PACK Industrie,Sarl

 • 16, domaine Ouadah
  16105 Birkhadem - Algérie
 • Tél :+213 21 44 82 63
 • Fax :+213 21 448264
contact@biopack-dz
(M. Zeghlache Ismael Nabil – DG) F
ML SAVEURS Import Export,EURL

 • 23, rue Ouahrani Abdelkader, Oued Romane
  16403 El Achour - Algérie
 • Tél :+213 21 30 07 86
 • Fax :+213 21 307087
(M. Lounici Omar – D)
Agro-Multi Investissement & Services,Spa (AXIUM)

7, lotissement El Mountazah, Route Principale
25140 Ain Smara – Algérie
 •  
 • Tél :+213 31 97 33 44
 • Fax :+213 31 973344
(M. Benelbedjaoui Mahmoud – PDG)
MAOUCHE,EURL

14B, avenue Aissat Idir
16002 Chéraga - Algérie
 •  
 • Tél :+213 21 36 94 95
 • Fax :+213 21 370979
                                                                                                                                                                                                                               
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
 
 
 Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts