Danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu sản phẩm sắt thép

Danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu sản phẩm sắt thép

Image result for thép

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria xuất nhập khẩu sản phẩm sắt thép để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, tham khảo.
DANH SÁCH CÔNG TY ALGERIA XUẤT NHẬP KHẨU SẢN PHẨM SẮT THÉP


Tên và địa chỉ
Số tel./Fax/E-mail
Mặt hàng kinh doanh
SARL ALDIP
05 rue de la Colombiere
BP 33 Akid Abbes
Ain El Turek Oran
Algerie
Tel. +213 41 44 39 29
Fax : +213 41 44 15 97
E-mail : aldip.dz@hotmail.com
-          Khung  nhà thép tiền chế các loại
ABOU NOUFEL EURL
Lotissement El Bouni 2 No. 32, EL BOUNI
Annaba - Algerie
Tel. +213 38 52 67 78
Fax : +213 38 52 68 22
-          XNK sắt thép kim loại
-          XNK thép luyện kim
-          Các loại dây thép, kim loại
ENTREPRISE DE FER MENACER EURL
Cité Boussouf BT 10  No. 101  Coprebat
Constantine - Algerie
Tel. +213 30 27 30 01
Fax : +213 30 27 32 23
-          Các loại thép tinh chế, đặc biệt
-          Bán buôn và sản xuất các loại ống thép.
GRAFIL SARL

ZONE INDUSTRIELLE
Bordj Bou Arreridj, Bordj Bou Arreridj, Algérie
Tel. +213 35 68 82 40
Fax : +213 35 68 83 28
-          Hàng rào sắt thép
-          Cổng và ba-ri-e sắt
-          Các loại dây thép
EL GUEDRA SARL
ZONE DE DEPOT N° 44
Hamadi Krouma, Skikda , Algérie
Tel. +213 30 92 36 48
Fax : +213 30 93 14 61
-          Tôn mạ kẽm
-          XNK sản phẩm thép
-          Vật liệu xây dựng
TRADE B7 STEEL SARL

47 LOT BEN HADDADI
Cheraga, Alger (16), Algérie
Tel. +213 21 37 40 45
Fax : +213 21 37 10 33
-          XNK sản phẩm kim loại, luyện kim
-          Bán buôn bán lẻ sản phẩm sắt thép
TOUT ACIER SARL
HAI EN NOUR
(DERRIERE CLINIQUE NAKACHE A1)
Oran U.S.T.O., Oran, Algérie
Tel. +213 41 42 52 65
Fax : +213 41 42 52 64
-          XNK sắt thép
-          XNK sắt thép phế liệu
-          Kinh doanh VLXD sắt thép
COMPTOIR GENERAL DES MATERIAUX COGEMA
AVENUE DE L'INDEPENDANCE ROUTE DE OUARGLA
Beni Isguen, Ghardaia, Algérie
Tel. +213 29 89 89 89
Fax : +213 29 88 40 32
-          XNK sản phẩm sắt thép
-          Sắt xây dựng nhà ở
-          Kinh doanh vật liệu xây dựng bằng sắt thép
SOGEDIM SARL

ZONE INDUSTRIELLE BP 40 BABA ALI
Birtouta, Alger (16), Algérie
Tel. +213 21 30 91 62
Fax : +213 20 25 01 55
-          Kinh doanh dây và cáp điện
-          Sản xuất và kinh doanh kim loại màu
-          XNK sản phảm sắt thép
-          XNK thiết bị công nghiệp
AZEMACIER EURL
101 LOTISSEMENT 117 CANASTEL
Oran, Oran, Algérie
Tel. +213 40 23 30 37
Fax : +213 41 43 17 39
-          XNK sản phẩm sắt thép
-          Kim loại đen
-          VLXD sắt thép
SURGITECH EQUIPEMENTS SARL
100 RUE BOUDJEMAA TEMIME
Draria, Alger, Algérie
Tel. +213 21 35 04 62
Fax : +213 21 35 56 32
-          XNK sản phẩm kim loại, sắt thép, kim khí
SOIRCO SARL
CITE 750 LOGTS BT D BLOC 47 N° 704
Setif, Setif (19), Algérie
Tel. +213 36 91 48 88
Fax : +213 36 72 22 16
-          XNK sản phẩm kim loại, sắt thép, kim khí
-          VLXD bằng sắt thép.
BOUSSETLA TAHAR IMPORT EXPORT EURL
ZONE INDUSTRIELLE OUED HAMMIMIME 95
El Khroub, Constantine, Algérie
Tel. +213 31 95 51 23
Fax : +213 31 95 51 23
-          XNK sản phẩm kim loại, sắt thép, kim khí
-          VLXD bằng sắt thép.
ALGERIA STEEL SERVICES SARL
4 BOULEVARD SAID HAMDINE
Alger Hydra, Alger, Algérie
Tel. +213 21 60 52 49
Fax : +213 21 60 33 39
-          XNK sản phẩm kim loại, sắt thép, kim khí

Hoàng Đức Nhuận

(Thương Vụ Việt Nam tại Algeria)


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts