Danh sách các công ty Algeria nhập khẩu túi xách

Danh sách các công ty Algeria nhập khẩu túi xách

Related image

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria nhập khẩu túi xách để doanh nghiệp Việt Nam quan tâm liên hệ.
1. Công ty SAC PLUS EURL
Địa chỉ: ZONE D'ACTIVITE ARTISANALE BAZAR SEKHRA BP 282, El Eulma, Setif (19), Algérie
T : +213 36 65 33 34
M : +213 555 62 34 91
E: eurlsacplus@gmail.com
 
2. LM MACHINERY EURL
Địa chỉ: RUE BAHRI ABDELMADJID COOP. EL BARRAKA CITE SNTR 2, Setif, Setif (19), Algérie
T: +213 36 83 94 94
F : +213 36 83 99 75
E : lamoplast@yahoo.fr
M: +213 560 99 97 01

3. SARL ALDIP
Địa chỉ: 05 RUE DE LA COLOMBIERE BP 33
AKID ABBES, ORAN - ALGERIE
T : +213 41 44 39 29
F : +213 41 44 15 97
M : +213 661 203 540
E : aldip.dz@hotmail.com
 
4. LAFADIS,Sarl
Địa chỉ: Cité 600 logts bt M n°515, Nouvelle Ville
15000 Tizi Ouzou, Algérie
T : +213 26 21 83 74
F : +213 26 21 33 78
M : +213 772 13 85 10
E : lafadis@hotmail.com
 
5. SEAMOUNT INTERNATIONAL TRADING EURL
Địa chỉ: 60 LOT KAOUECHE, Cheraga Rp, Alger (16), Algérie T. /F.: +213 21 37 40 74
M. +213 556 0039701

6. ROYAL BAG EURL
Địa chỉ: R.N 50 LOT APPREVAL IMMEUBLE FADLI 1ER ETAGE , Kouba, Alger (16), Algérie
T +213 21 46 21 08
M. +213 552 51 66 41

7. COM CONTINENTAL SARL
Địa chỉ: 112 RUE BOIRIE VIEUX KOUBA
Kouba, Alger (16), Algérie
Tel./Fax : +213 21 28 28 66
M. : +213 661 36 85 12
+213 770 66 83 39

8. SCIENCE ANALITICAL CHROMATOGRAPH EURL
Địa chỉ: 11 RUE DE HUGGARE, Hydra, Alger (16), Algérie
T : +213 21 60 06 35
F : +213 21 60 08 75

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts