Danh sách các công ty Algeria nhập khẩu hàng inox

Danh sách các công ty Algeria nhập khẩu hàng inox

Image result for inox

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các công ty Algeria nhập khẩu sản phẩm bằng inox để các doanh nghiệp trong nước quan tâm, tham khảo.
DANH SÁCH CÔNG TY ALGERIA NHẬP HÀNG INOX 

Tên
Địa chỉ
Liên hệ
SOFA MARBRE SARL

3 RUE D'AGADIR 
Oran El M'naouer Ctr, Oran (31), Algérie
Telephone/ Fax : +213 41 45 20 23,
  E-mail    : contact@sofamarbre.com;  
 Mr. Hamaz Djilali (GĐ)
Mobile. +213 661 20 65 41
MOBURO SARL

120 ROUTE DE LA SNTA  Baba Hassen, Alger (16), Algérie
Telephone : +213 21 35 01 97/ 21 35 02 30,
Fax :    + 213 21 35 01 60/ 21 35 01 96
Mr. Smahi Walid (GĐ Kinh doanh) 
Oran Machine Outillage Isolation,Sarl (OMOI)

Zone Industrielle Bir El Djir
31130 Bir El Djir
Algérie
Telephone : +213 41 27 35 13,
                    +213 41 27 35 14
 Mr. Bendjelali Mourad (TGĐ)
Mobile. +213 555 00 44 03,  +213 770 95 85 01
MEHRI ELHADI,Sarl
 Cité Saadoudi Bachir 1850 logements
30500 Hassi Messaoud , Algérie
Telephone : +213 661 70 13 58

              ets.mehri@gmail.com
Mr. Mehri Elhadi (GĐ)

Fixation Boulonnerie Industrielle,EURL

FBI


Lot n°9, Hamiz III (Sortie Hamiz vers Rouiba)
16012 Dar El Beida , Algérie
Telephone : +213 21 87 87 87/ 21 87 81 45
Fax       :      +213 21 86 98 69
              contact@fbi-dz.com 
Mr. Khane Faiz (GĐ)
Mobile : +213 770 95 84 78/ 555 01 15 61
SNS NOUR SAHARA,Sarl

 

Zone Industrielle
30500 Hassi Messaoud , Algérie

Telephone : +213 29 75 41 41
Fax       :      +213 29 75 42 42
              contact@sns-dz.com
Mr. Bentalel Ali (GĐ)
Mobile : +213 661 40 35 35
CO.GE.MA

Av. de l’Indépendance
47 131 Bounoura , Algérie

Telephone : +213 29 89 89 89
Fax       :      +213 29 88 40 32
Mr. Guerguer Brahim (GĐ)
Mobile : +213 773 29 99 13
ATLAS Boulons,Sarl
Lot 117A Cité Les Orangers, El Hamiz
16012 Dar El Beida , Algérie

Telephone +213 554 68 63 85
  E-mail    : atlasboulon@yahoo.fr;  
 Mr. Seba Mahfoud Salah (GĐ)

ALGERIE INOX SARL
CITE LES PALMIERS ONAB LOT N°166 
Dar El Beida, Alger (16), Algérie

Telephone : +213 555 62 64 70
Fax       :      +213 36 61 35 29

SOCIETE DE MATERIEL PROFESSIONNEL COMMERCIAL & INDUSTRIEL SARL
CITE DES FRERES SIOUDA 4 CHEMINS 
Bejaia, Bejaia (06), Algérie

Telephone : +213 34 20 24 04
Fax       :      +213 34 21 23 83

DADIS Distribution & Cie,SNC

Route Nationale n°5, Zone Industrielle,
lot 1 & 2 cité Branci
16013 Rouiba , Algérie

Telephone : +213 21 81 58 74
Fax       :      +213 21 85 57 23

Transaction Commerce de Fer,Sarl


Cité Benadjel Route Nationale n°5
35400 Boudouaou , Algérie
Telephone : +213 24 84 26 02
Fax       :      +213 24 84 24 96

Société Algérienne de Fournitures de Pièces Industrielles,Sarl

 

Compagne Semar Diar Errahma, Résidence Moubarek, villa n°7
16105 Birkhadem , Algérie
Telephone : +213 21 44 88 12
Fax       :      +213 21 56 15 92

Société D'Engineering & de Constructions Métalliques,Spa

8, rue Capitaine Azzoug
16008 Hussein Dey , Algérie
Telephone : +213 21 49 74 72
Fax       :      +213 21 49 83 25


                                                                                     Hoàng Đức Nhuận
Thương Vụ Việt Nam tại AlgeriaKhởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep

#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts