Danh sách các công ty Algeria kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ

Danh sách các công ty Algeria kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ

Image result for thủ công mỹ nghệ

Thương vụ VN tại Algeria giới thiệu danh sách một số tổ chức, công ty Algeria chuyên kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ để các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm liên hệ: 
1. Công ty ALGERIAN HANDICRAFTS, SARL
Địa chỉ: Cité des Frères Benaida, 14 Bloc 195/O, Dar El Beida , ORAN, ALGERIE
Tél: +213 41 335327/ 662 992625
Fax: +213 41 33 53 27
Email: info@algerian-handicrafts.com
Site Web : www.algerian-handicrafts.com
Mặt hàng: Đồ trang trí, nữ trang


2. CHAMBRE NATIONALE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS, EPIC – CNAM
Địa chỉ: BP 73, Sidi Fredj, Staouéli , ALGER, ALGERIE
Tél: +213 21 376195 / 376194
Fax: +213 21 377180 / 376195
Email : cnam_cnam@yahoo.fr 
Mặt hàng: Sản phẩm thủ công truyền thống làm bằng tay

3. COOPERATIVE DE VANNERIE MODERNE MOUALED SAID, FRERES ET FILS - CVM
Địa chỉ: 35, route d'Alger, Koléa , TIPAZA, ALGERIE
Tél: +213 24 483611 / 661 554082
Fax: +213 24 483611
Email : mmoualed@yahoo.fr 
Mặt hàng: Bàn ghế bằng song mây

4. LAFADIS ALGERIE, SARL
Địa chỉ: 113, poste Annane, nouvelle ville , TIZI-OUZOU , ALGERIE
Tél: +213 26 213378 / 772 138510
Fax: +213 26 213378 / 229692
Email : lafadis@hotmail.com
Mặt hàng: Đồ trang sức bằng bạc, gốm sứ cổ, thảm và các loại hàng thủ công

5. LE MODELE REDUIT DE BATEAU
Địa chỉ: 160, faubourg Boudghen , TLEMCEN, ALGERIE
Tél: +213 43 269197 / 771 608372
Email : alaskanabil@yahoo.fr 
Sản phẩm: Mẫu tàu buồm nhỏ

6. LE CHATEAU DU ROI
Địa chỉ: Cimetière Béradi, Bourouba, Alger.
Tél : +213 661 54 23 60 ; +213 771 28 31 77.
Fax : +213 21 26 93 96
Sản phẩm: Hàng mỹ nghệ, trang trí nội thất

7. AGENOR
Địa chỉ: Av. Mohamed Belkhacem, El Anassaer, Alger.
Tél : +213 21 67 77 14 ; Fax : +213 21 73 90 19
E-mail : hharzli@wissal.dz
Sản phẩm: Đồ trang sức bằng vàng, bạc

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts