Danh bạ các công ty xuất nhập khẩu giấy Nhật Bản

Danh bạ các công ty xuất nhập khẩu giấy Nhật Bản

 Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổng hợp danh sách các công ty xuất nhập khẩu giấy của Nhật Bản

Công ty xuất khẩu
1. Daiwa Trading Co., Ltd
2. Eurasia Paper Marketing Ltd
3. Heiwa paper co., Ltd
4. Itochu Pulp & Paper Corp.
5. Japan Pulp and Paper Co., Ltd.
6. JFE Shiji Trade Corporation
7. Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd
8. Kyokuyo Co., Ltd]Marbeni Corporation
9. Mitsubishi Corporation
10. Nissho Iwai Paper & Pulp Corporation
11. NP Trading Co., Ltd
12. OZAX Corporation
13. Shinsei Pulp & Paper Co., Ltd

Công ty sản xuất giấy
1. Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd
2. Daio Paper Corporation
3. Hokuetsu Corporation
4. Marusumi Paper Co., Ltd
5. Mitsubishi Paper Mills Limited
6. Nippon Paper Industries Co., Ltd
7. Oji F-Tex Co., Ltd
8. Oji Materia Co., Ltd
9. Oji paper Co., Ltd

Hiệp hội các nhà nhập khẩu giấy Nhật Bản
Công ty nhập khẩu
1. APP Japan Limited
2. Bunshodo Co., Ltd
3. Itochu Pulp & Paper Corp.
4. Japan Pulp and Paper Co., Ltd
5. Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd
6. Kokuyo Co., Ltd
7. Kyokuyo Co., Ltd
8. Marubeni Coporation
9. Mitsui Busan Packaging Co., Ltd
10. Nissho Iwai Paper & Pulp Corporation
11. Ozax Corporation
12. Shinsei Pulp & Paper Co., Ltd
13. UPM-Kymmene Japan KK

Công ty sản xuất giấy
1. Daio Paper Corporation
2. Hokuetsu Corporation
3. Nippon Paper Industries Co., Ltd
4. Oji Paper Co., Ltd
5. Rengo Co., Ltd


Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản


Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp
Previous Post
Next Post
Related Posts