6 nhóm hàng nhập khẩu của Tâp đoàn siêu thị Chedraui Mexico

6 nhóm hàng nhập khẩu của Tâp đoàn siêu thị Chedraui Mexico

Kết quả hình ảnh cho Chedraui Mexico

Tâp đoàn siêu thị Chedraui Mexico: Năm thành lập: 1920; Doanh thu: 4,4 tỷ USD (2011); Nhân viên: 23.000. Tập đoàn Chedraui có đại diện tại 22 bang của Mexico, với 113 chi nhánh và 32 trung tâm mua sắm.
 
Tiendas Chedraui S.A De C.V 
Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950,
Mexico D.F.

Danh sách các 6 nhóm hàng nhập khẩu của Tâp đoàn siêu thị Chedraui Mexico

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Mexico
Trade Office - Embassy of Vietnam in Mexico
Euclides 12, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo
C.P.11590, México D.F.
Fono: (+52-55) 5254 0024
Fax: (+52-55) 5254 0023
 
 No

Companies

AddressTel/Fax/Email/Website

Imported Products


1


Tiendas Chedraui
S.A de C.V
Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Mexico D.F.
Arturo Zermeño Lara
(Mr.)
Leader, Department International Logistics - Import Director
Tel. (+52-55) 1103 8083


Groceries - all poducts for Supermarket chains;2


Tiendas Chedraui S.A
de C.V

Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Mexico D.F.
Vice Director of
Purchasing


Tel. (+52-55) 1103 8083
Responsible for the procurement of general goods
Home, toys, Christmas, cars, hardware, gifts, stationery, furniture, entertainment, books and magazines


3


Tiendas Chedraui S.A
de C.V
Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Mexico D.F.


Juan Balas Cojab (Mr.)


Vice Director of
Purchasing
Tel. (+52-55) 1103 8083


Clothing, Footwear, White and
Fabrics


4


Tiendas Chedraui S.A
de C.V

Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Mexico D.F.


Maria de Lourdes Lopez
Spinono (Ms)


Import Manager

Tel. (+52-55) 1103 8083


Handicrafts and decorations


5

Tiendas Chedraui S.A
de C.V
Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Mexico D.F.

Ramon Octavio Urzua
Ziga (Mr.)


Import Manager
Tel. (+52-55) 1103 8083


Toys


6


Tiendas Chedraui S.A
de C.V

Av. Constituyentes No. 1150, Col. Lomas Altas
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Mexico D.F.

Karim Angel Bicheranloo de La Fuente (Mr.)


Import Manager

Tel. (+52-55) 1103 8083


Shoes
For more information, please contact:

Mr. Hoang Tuan Viet, Commercial Counsellor

Head of Trade Office, Embassy of Vietnam in Mexico

Euclides 12, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo

11590, México D.F.

Email: mx@moit.gov.vn;  vietrade.mexico@gmail.com

Tel.: (+52-55) 5254 0024

Fax: (+52-55) 5254 0023


 
 
Khởi nghiệp CNTT, Viễn thông, Marketing: https://fb.com/groups/outsourcingmobileapp  | 
 
Nối Kết Khởi Nghiệp: https://fb.com/groups/NoiKetKhoiNghiep
 
#BạnCầnGìCứHỏiDVMS: Giải pháp cho giao thông, vận tải, giao nhận thông minh: http://vantaithongminh.com ; Giúp việc http://giupviec.taoungdung.com ; Giải pháp cho bệnh viện, y tế: http://www.giaiphapbenhvien.com ; Bác sĩ gia đình: http://bacsigiadinh.giaiphapbenhvien.com ; Giải pháp cho công ty tín dụng, ngân hàng http://giaiphapnganhang.com ; Giải pháp cho giáo dục; Giải pháp cho công ty bảo hiểm http://baohiem.taoungdung.com ; Giải pháp bán hàng, quản lý hệ thống phân phối http://giaiphapdieuhanh.com; Dịch vụ dữ liệu http://dichvudata.taoungdung.com ; Giải pháp truyền hình; thực tế ảo; mobile game; và giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác... http://dvms.com.vn/san-pham.html

Quốc Gia Khởi Nghiệp, Niềm Tin, Khởi Nghiệp, Kinh Doanh, Bán Hàng ,Tuổi Trẻ Khởi Nghiệp ,startup ,Tuổi Trẻ ,Thanh Niên ,Khi Ta Trẻ ,Sức Sống Mới ,Hành Động ,Change ,Thanh Niên Khởi Nghiệp , Đồng Hành ,Cầu Nối ,Chay Ngay Đi ,Cùng Thành Công ,Kết Nối ,Cộng Đồng ,Cộng Đồng Khởi Nghiệp ,Chia Sẻ Cơ Hội , Khởi nghiệp sáng tạo, internet, Mạng Xã Hội, Social, Ecommerce, Mobile Apps,Smart phone, CNTT, IoT, Công Nghiệp 4.0, #QuốcGiaKhởiNghiệp #NiềmTin #KhởiNghiệp #KinhDoanh #BánHàng #TuổiTrẻKhởiNghiệp #startup #TuổiTrẻ #ThanhNiên #KhiTaTrẻ #SứcSốngMới #HànhĐộng #Change #ThanhNiênKhởiNghiệp #ĐồngHành #CầuNối #ChayNgayĐi #CùngThànhCông #KếtNối #CộngĐồng #ChiaSẻCơHội #CộngĐồngKhởiNghiệp  
Previous Post
Next Post
Related Posts